Nyheter

Höll tyst minut för säkerheten

En tyst minut hölls också, tid för att reflektera och hur man kan göra skillnad. Foto: Implenia

Under fredagen stoppades arbetet på flera av Trafikverkets  arbetsplatser runt om i Sverige i en manifestation för säkerhet och arbetsmiljö.
I manifestationen ingick en tyst minut för att hedra kollegor som förolyckats eller råkat ut för allvarliga olyckor.

Det var för femte året i rad som Trafikverket tillsammans med Sveriges Byggindustrier, Svenska Teknik&Designföretagen och Håll nollan genomförde en så kallad Stand down. Syftet är skicka en stark signal inom hela branschen om allvaret i arbetsmiljöfrågan och påminna om att alltid sätta säkerheten främst.

Huvudarrangemanget ägde i år rum på projekt Förbifart Stockholms tunnelentreprenad i Vinsta, där media för första gången bjöds ner i tunneln. Avsikten var att belysa projektets arbetsmiljö- och säkerhetsarbete under jord.

­— Arbetsmiljö och säkerhet är den viktigaste frågan inom hela vår verksamhet på alla nivåer, och vi arbetar ständigt med förbättringar för att höja säkerheten på våra arbetsplatser. Alla ska komma hem med livet i behåll och utan allvarliga skador, sa Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon i det inledande talet vid huvudarrangemanget i Förbifart Stockholm.

Talade vid evenemanget gjorde även Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier, Johan Brantmarkprojektchef på Förbifart Stockholm, Fredrik Björckebaum, vd Implenia Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen och Ulrika Dolietis, vd Håll nollan.

Trafikverkets tema för i år var rapporteringsfrågan. Trafikverket förbättrar rapporteringen av händelser, avvikelser, tillbud och olyckor. Vid en analys av rapporterade händelser har det visat sig att olyckor och tillbud ofta rapporteras mycket långt efter att de har inträffat, vilket försvårar utredningarna. Trafikverket lyfter nu rapporteringsfrågan vid kommande bransch- och projektmöten, i syfte att uppnå en gemensam positiv effekt.

Bakgrund:
Tillsammans med Sveriges Byggindustrier och Svenska Teknik&Designföretagen har Trafikverket tagit fram en handlingsplan tagits fram med konkreta åtgärder för att minska antalet olyckor.
Överenskommelsen heter ”Tillsammans mot 0 olyckor i anläggningsbranschen” och en av aktiviteterna är att genomföra en årlig Stand down på Trafikverkets arbetsplatser tillsammans med verksamma entreprenörer och konsulter. De 15 minuterna ska lyfta arbetsmiljö- och säkerhetsfrågan. Stand down arrangeras i år för femte året i rad.