Nyheter

Holland vill bygga tulpanö

Holländska experter byggde de berömda palmöarna i Dubai. Nu kan de istället få bygga en fem mil lång tulpanformad ö utanför den holländska kusten.

Holland kan komma att placera sig på kartan i dubbel bemärkelse. Holländska parlamentet vill utreda möjligheten att bygga en konstgjord, tulpanformad ö. Landet är ett av världens mest tättbefolkade.

Trängseln och de skenande markpriserna gör att politikerna tror att det är ekonomiskt motiverat att bygga en konstgjord ö som kan rymma bostäder, jordbruk eller vara ett rekreationsområde. Tanken är att ön även ska skydda den utsatta kustlinjen för väder och vind.

Ön kan dessutom bli ett sätt att visa upp holländska företags kunnande inom vattenhantering och komplext byggande för utländska intressenter, något som förväntas behövas mer i framtiden på grund av klimatförändringarna. Regeringen har tillsatt ett officiellt organ, Innovation Platform, som ska ansvara för att utveckla idén.

Alla gillar inte tanken på den nya ön. Kritikerna menar att det kommer bli väldigt dyrt och dessutom riskera att påverka känsliga marina ekosystem, såväl för fisk- som fågelarter.

De palmformade öarna utanför Dubai har byggt av det holländska byggföretaget Van Oord, vilka behövde mer än 100 miljoner kubikmeter sand för att slutföra jobbet.

Bert Groothuizen, talesman för for Van Oord, menar dock att den holländska utmaningen är större. I Nordsjön kan vågorna bli upp till tio meter höga i stormigt väder — i Persiska Viken blir de sällan mer än två meter.
— Havsskyddet måste vara starkare än i Persiska Viken, vilket innebär att byggkostnaderna blir större, säger Bert Groothuizen till Daily Mail.

Han är tveksam till om det är praktiskt genomförbart att bygga ön i form av en tulpan, utan ser det mer som en smart marknadsföringsidé och utgångspunkt för en diskussion om öns utseende.