Årets Byggchef

Hon är Årets Byggchef 2022

Carolina Detterfelt är Årets Byggchef 2022
Carolina Detterfelt, avdelningschef, JM Entreprenad, är Årets Byggchef 2022. Foto: Samuel Karlsson

Årets Byggchef 2022 heter Carolina Detterfelt och arbetar som avdelningschef på JM Entreprenad i Stockholm. Det var en glad och överraskad pristagare som tog emot utmärkelsen.

– Det är en stor ära och jag är jättesmickrad och glad över att utses till Årets Byggchef, säger hon.

Pristagaren överraskades traditionsenligt under stort hemlighetsmakeri på sin arbetsplats med guldhjälm, blommor, diplom och tårta. Carolina Detterfelt var kallad till ett möte på JM-Entreprenads kontor i Solna där medarbetare och representanter från Byggcheferna och Byggvärlden väntade i kulisserna.

– Jag var verkligen inte beredd på det här. Bara att få bli nominerad till Årets Byggchef var stort, men att jag skulle vinna trodde jag inte. Det var så många andra bra ledare som var nominerade, säger hon.

Hon har ännu inte hunnit reflektera så mycket över prisets betydelse, men säger efter en stunds funderande att det är ett betyg på henne som ledare och sättet hon jobbar på.

Är det någonting i motiveringen som du tycker känns extra bra?
– Det är väldigt fina ord, men jag blir särskilt smickrad över att jag beskrivs som en engagerad, närvarande och inkluderande chef och att jag ser hela organisationen som ett lag oavsett roll. Det är en sådan ledare jag försöker vara.

Hur ska du fira det här?
– Oj, det har jag inte hunnit reflektera över än. Men jag börjar med lite tårta och kaffe i alla fall.

I sin roll som avdelningschef ansvarar Carolina Detterfelt för en resultatenhet med cirka 120 medarbetare.

Jeanet Corvinius, ordförande för Byggcheferna, delade ut priset Årets Byggchef
Jeanet Corvinius, ordförande för Byggcheferna, delade ut priset. Foto: Samuel Karlsson

”En personifiering av Årets Byggchef”

– Det är ett omfattande och krävande arbete där hon med bravur sätter strategier som för organisationen in i framtiden. Hon är en ytterst värdig vinnare, säger Amanda Borneke, juryns ordförande och styrelseledamot i Byggcheferna.

Juryn lyfter fram en viktig egenskap som bidragande orsak till att Carolina Detterfelt är Årets Byggchef 2022.

– Förutom motiveringen till priset så finns det ett ord till som vi i juryn förknippar med Carolina Detterfelt: yrkesstolthet. Hon har en yrkesidentitet och ett chefskap som uppskattas och betyder något för andra. En personifiering av Årets Byggchef! säger Amanda Borneke.

– Det känns lite extra kul att lyfta upp någon från anläggningssidan av branschen eftersom det är en del av branschen som ibland hamnar lite i skymundan och som har ett oförtjänt rykte om sig att vara hårdare, tuffare. Jag tycker att Carolina är en bra förebild och vill särskilt lyfta hur hon jobbar med inkludering, säger Jeanet Corvinius, ordförande för Byggcheferna.

Carolina Detterfelt är den 13:e i ordningen som föräras det hedersamma priset Årets Byggchef. Bakom utmärkelsen står Byggcheferna, en branschförening inom Ledarna, och tidningen Byggvärlden.

Förutom äran och guldhjälmen får även Årets Byggchef utbildningen ”Det Personliga Uttrycket” i Ledarstudions regi i pris.

Juryns motivering:

Vinnare i Årets Byggchef 2022 är en talang av högsta rang. Carolina Detterfelt är en engagerad, närvarande och inkluderande chef. Hon har en tredjedel kvinnliga projektchefer i sin organisation, vilket inte är vanligt inom anläggning. Hennes hörnstenar i organisationsbyggande är hög säkerhet, jämställdhet och mångfald.

Carolina Detterfelt är intresserad av människan och ser hela organisationen som ett lag oavsett roll, där alla medarbetare upplever att de har lika värde. Hon är en naturlig förebild, inte bara för JM Entreprenads medarbetare, utan för hela bygg- och anläggningssektorn.

En modig ledare som står för framtagande av nya rutiner och inte är rädd för obekväma beslut som kräver omorganisering. Carolina har bland annat implementerat ett nytt verksamhetssystem, samt utvecklat ett nytt sätt att ta fram budgetar för projekt. Ett arbetssätt som har bidragit till koncernens förmåga att skapa långsiktiga affärer.

Fakta om Årets Byggchef 2022

Namn: Carolina Detterfelt

Titel: avdelningschef JM Entreprenad

Ålder: 43 år

Bor: Nacka  

Familj: Man och två barn, 15 och 13 år

Bakgrund i korthet: Är civilingenjör, väg- och vattenbyggnadsteknik från KTH. Har mer än 20 år i branschen och har tidigare jobbat på Skanska och Svevia i roller som bland annat projektingenjör, projektchef, arbetschef och verksamhetsutvecklingschef. Har varit avdelningschef inom JM i snart tre år varav de senaste två åren på JM Entreprenad.

Ledarskapsmotto: Genom att vi samverkar, utbyter erfarenheter och arbetar tillsammans så blir vi starkare, kan mer och har roligare

Sagt om Carolina: Carolina är resultatorienterad vilket gör att hon får saker att hända så att utvecklingen går framåt. Som chef är hon engagerad, tydlig, närvarande, inkluderande och bra på att fånga upp sina medarbetares behov. Carolina hanterar frågor och situationer som kan vara jobbiga innan de leder till problem.