Nyheter

Hon är ny hållbarhetschef på Veidekke

Matilda Lissert har fått en ny roll som hållbarhetschef på Veidekke.

Matilda Lissert är ny hållbarhetschef på Veidekke Bygg Bostäder. Hon kommer bland annat att arbeta med implementationen av hållbarhetspraxis samt fastställa hållbarhetsstrategin.

Matilda Lissert har arbetat på Veidekke i tre år och har fram till nu ansvarat för kvalitet och miljöarbetet med fokus på att säkerställa Svanen i alla Veidekkes egenregiprojekt i Stockholm.

– Jag ser fram emot att få fortsätta att utveckla affärsområdets hållbarhetsarbete utifrån den goda bas som finns inom koncernen och att ta vid arbetet med att implementera FN:s Globala hållbarhetsmål i verksamheten, säger Matilda.

– Att vi nu stärker upp vårt hållbarhetsarbete är en strategiskt viktig fråga för att se till att vi fortsätter att vara i framkant inom hållbart bostadsbyggande. Vi ser också ett ökat krav från våra kunder och med Matilda kommer vi att kunna erbjuda de mest hållbara alternativen, säger Mats Nyström, affärsområdeschef för Veidekke Bygg Bostäder.

Svanen kommer fortsatt vara ett viktigt och prioriterat ansvarsområde för Matilda, där Veidekke utöver Svanens tuffa krav har fattat beslut om ännu högre klimatambitioner – genom att minska elanvändningen som ger ett Veidekkehem lägre koldioxidutsläpp.

Den globala uppvärmningen är en stor del av världens klimathot. Därför har Veidekke valt att på koncernnivå skriva under tvågradersmålet. Det betyder att hela verksamheten ska reducera sina koldioxidutsläpp med cirka sex procent per år för att nå målen. 

Jenny Marcuson Fors