Nyheter

Hon är ny i Besqabs ledning

Sofia Ljungdahl. Foto: Besqab.

Sofia Ljungdahl tar plats i Besqabs koncernledning från den 1 februari 2016 och tillträder samtidigt tjänsten som Besqabs stabschef med ansvar för Marknad, IT och HR.

Sofia Ljungdahl har bred erfarenhet med ett långt förflutet inom branschen där hon haft olika roller såsom affärsenhetschef och medlem i koncernledning. Sofia rekryterades till Besqab i maj 2015.

I samband med Sofias tillträde lämnar Rebecca Prytz, kommunikationschef, sin plats i Besqabs koncernledning.

 

Besqabs koncernledning utgörs av åtta personer:

Anette Frumerie, VD

Björn Somnäs, Ekonomichef

Bo Björfors, Chef Fastighetsutveckling

Staffan Grundmark, Regionchef Stockholms Stad

Albert Koistinen, Regionchef Uppsala

Sofia Ljungdahl, Stabschef

Lotta Niland, Regionchef Stockholms län

Johan Westring, Chef Affärsutveckling/ Exploatering