Nyheter

Hon ska leda Boverket

Susann Bard. Foto:Franz Feldmanis/Boverket.

Regeringen har utsett Susann Bard till tillförordnande generaldirektör för Boverket. 

Susann Bard kommer att tillfälligt att ersätta Janna Valik vars förordnande som GD löper ut den sista februari. 

– Jag vill tacka Janna Valik för hennes mångåriga arbete med att leda och utveckla Boverket till en kunskapsmyndighet inom samhällsplanering, boende och byggande. Bostadsfrågan är en av regeringens prioriterade områden och det är viktigt att inte tappa tempo. Jag är därför glad för att Susann Bard, som är stabschef på Boverket, tar på sig uppgiften att leda Boverket fram till dess att rekryteringen av en ny generaldirektör är klar, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, i ett pressmeddelande.

Susanne Bard har innan rollen som stabschef på Boverket arbetat som handläggare och enhetschef på Statens bostadskreditnämnd innan myndigheten 2012 uppgick i Boverket.

Regeringen har tidigare i år även gett Susann Bard uppgiften att som särskild utredare undersöka bättre förutsättningar för långsiktig finansiering av ny- och ombyggnad av bostäder samt hyres- och studentbostäder.