Nyheter

Hon ska leda WSP:s projektledare

Annika Hofsten Selin. Foto: WSP

Annika Hofsten Selin tar plats i WSPs ledning som affärsområdeschef för WSP Management med närmare 500 medarbetare.
Annika har en bakgrund som regionchef och affärsutvecklare, bland annat på Vectura. På WSP har hon varit i snart sex år där hon framför allt arbetat med strategisk och långsiktig försäljning.

– Det känns naturligtvis väldigt spännande att leda WSP Management som präglas av så mycket kompetens och professionalism. Jag ser fram emot att med min bakgrund inom försäljning och branschen som helhet tillsammans med alla kunniga kollegor tillföra ny energi mot marknaden, våra partners och kunder, säger Annika Hofsten Selin, i ett pressmeddelande.

WSP Management är det affärsområde där mycket kompetens kring projektledning och projektstyrning finns. Det handlar om allt från specialisttjänster och rådgivning till kompletta projektteam och tjänster i förvaltningsfasen. Projektledningskompetensen är en viktig del i WSPs totala erbjudande.

– Vi ska ta tillvara på samarbetet inom WSP både nationellt och i de fall där det är relevant även internationellt. Vi är en av få aktörer på svenska marknaden som kan erbjuda både den lokala och den globala aspekten. Jag är inte heller orolig för att marknaden blivit mer osäker, utan ser det som en möjlighet för oss att kunna erbjuda ännu mer rådgivning och skapa trygghet i projekten, menar Annika.

Annika Hofsten Selin har varit tillförordnad affärsområdeschef sedan 1 oktober och den 1 januari tillträdde hon som ordinarie chef.