Nyheter

Hon ska minska energislöseriet

Agneta Persson, affärsutvecklare på WSP Environmental, ska leda WSP:s kompetens- och affärsutveckling inom hållbar energianvändning.

Hon har arbetat på bolaget sedan 2006, men varit tjänstledig ett par år för att arbeta som utredningssekreterare i den statliga energieffektiviseringsutredningen.

När Agneta Persson började jobba med energieffektivisering på 1980-talet var frågan i ropet.

– Då var det 70-talets oljekriser som var den drivande faktorn. Men på något vis sjönk intresset undan. Och det är inte förrän nu som man i praktiken har sett kopplingen till klimatfrågan. Men nu är det samma drag under galoscherna igen som under 80-talet, säger hon.

På sin nya tjänst ska hon se till så att frågan om energieffektivisering och val av förnybara energikällor kommer med i alla projekt.

– 85 procent av en vanlig byggnads energianvändning sker under drift- och underhållsskedet. Då är det självklart att vi måste fokusera på en låg energianvändning under driften. Men det vanliga är tyvärr att man tittar på så låga investeringskostnader som möjligt, säger hon.

Det finns pengar att tjäna för den som vill få ner sin energianvändning.

Hon ska också arbeta för att förnybara energikällor används i större utsträckning. Genom att använda olika beräkningsmodeller kan WSP visa kunden hur olika energikällor leder till olika koldioxidutsläpp och kostnader.

Inriktad på väg och vatten

Titel: Affärsutvecklare på WSP Environmental.

Ålder: 51 år.

Bor: I lägenhet på Söder i Stockholm.

Familj: En man, en dotter och två bonusdöttrar.

Fritidsintressen: Ridning och bridge.

Utbildning: Civilingenjör med inriktning mot väg och vatten.