Nyheter

Hon ska stärka mark- och exploateringskompetensen

Johanna Kirudd.

Johanna Kirudd stärker mark- och exploateringskompetensen hos Norconsult. Hon har 15 års erfarenhet av att jobba med fysisk planering och stadsutveckling i både små och stora kommuner. Nu senast i Partille kommun som mark- och exploateringssamordnare och tillförordnad planeringschef.

Ett starkt engagemang i miljöfrågor gjorde att Johanna utbildade sig till lantmätare med inriktning mot mark och vatten. Vilket i arbetslivet har inneburit samhällsplanering som handlar om en hållbar utveckling. Hos Norconsult ser Johanna Kirudd  en möjlighet att kunna gå in i uppdrag och projekt med andra förutsättningar att kunna påverka den fysiska planeringen att bli mer hållbar och genomförbar.

– Jag trivs med att jobba i tidiga skeden där det är viktigt med erfarenhet från alla skeden av samhällsbyggnadsprocesserna, samt att tidigt kunna se till genomförandefrågorna avseende ekonomi, teknik och fastighetsjuridik. Skillnaden mellan en stor och en liten kommun är närheten till politiker och kommuninvånarna, men utmaningen att driva processer och projekt är densamma trots olika förutsättningar.

Johanna Kirudd drivs av det samarbete av kompetenser som krävs i stadsutveckling. Att vara en kugge under alla delar i samhällsbyggandet från de tidiga strategiska översiktliga skedena tills det att människor kan flytta in i sin nya bostad. Att de som flyttar in i sitt nya bostadsområde trivs där för att det finns en genomtänkt gestaltad blandstad för alla med fungerande kommunaltekniska anläggningar och service.

Anna-Maria Ceder, teamchef på Plan, konstaterar att det råder stor efterfrågan på mark- och exploateringstjänster och erfarna projektledare inom stadsutveckling.

– Vi är så glada över att hälsa Johanna välkommen till Norconsult. Hennes specialkompetens och långa erfarenhet stärker och kompletterar oss inom samhällsplanering.