Nyheter

Hon ska vässa WSP:s industrisatsning

Eva Nilsson är ny industri- och energidirektör för WSP Europe.

Konsultföretaget WSP ska bygga upp en ny avdelning för industri- och energiprojekt. Avdelningen har ännu inga anställda utom direktören Eva Nilsson.

År 2005 startade WSP sitt nätverk WSP Industry för att tydliggöra sin kompetens inom industrisektorn. Nätverket är ett sätt för 700 industrikonsulter inom WSP-koncernen att samarbeta.

Eva Nilssons arbete innebär också att utveckla nätverket ytterligare.

– Mitt jobb är att utveckla industri- och energierbjudanden som WSP har till Europas företag, säger hon.

Eva Nilsson tillträdde sin nya tjänst den 1 april och ägnar sig nu åt att skaffa sig en överblick av WSP:s industri- och energikompetens för att identifiera områden där koncernen behöver bli starkare.

– För att kunna erbjuda marknaden ordentliga paket ska vi så fort som möjligt rekrytera enskilda och förvärva företag, säger hon.

I första hand handlar det om att rekrytera medarbetare till den nya avdelningen. Eva Nilsson uppskattar att det kan handla om mellan 20 och 40 medarbetare som behöver anställas under de närmsta åren.

Målsättningen är att WSP ska kunna erbjuda industrisektorn hela paket av tjänster, från första utredningen till genomförande av projekt. Till exempel kan det handla om företag som vill minska sin energianvändning eller bygga en ny energiproduktionsanläggning.

Eva Nilsson har mångårig erfarenhet av energisektorn nationellt och internationellt. Hon har jobbat som konsult på ÅF, varit teknisk attaché i USA, arbetat på Exportrådet i Polen och i Nordamerika, samt varit forsknings- och utvecklingschef på Vattenfall.

– Det som lockade mig till WSP var att det är ett stort konsultbolag med 10 000 konsulter. Och jag märker redan efter två veckor att det är ett riktigt internationellt företag.

Fakta / Eva Nilsson

Titel:Director Industry & Energy.

Ålder:55 år.

Bor:I lägenhet i Lund.

Familj:Man och son, 16 år.

Utbildning:Civilingenjör med inriktning mot kemisk apparatteknik.

Fritidsintressen: – Jag joggar regelbundet. Och jag älskar att laga mat och gå på bio.