Nyheter

Hon vill bygga vägar med OPS

Catharina Elmsäter-Svärd (M) var drivande när OPS-lösningen valdes för Nya Karolinska Solna. Nu är hon ny infrastrukturminister. – Det vore kul om man kunde ha något vägprojekt som man faktiskt fick prova OPS på.

Under förra mandatperioden klev Catharina Elmsäter-Svärd in som finanslandstingsråd i Stockholm. När hon fick frågan om att bli statsråd var hon helt inställd på en ny fyraårsperiod i landstinget. – Jag hade precis stakat ut riktningarna för det jag skulle jobba med under den kommande mandatperioden. Men när jag hade fått fundera på erbjudandet kändes det fantastiskt roligt. Hade jag tackat nej hade jag ångrat mig, säger hon. Byggvärlden talar med Catharina Elmsäter-Svärd när hon har hunnit vara infrastrukturminister i drygt en vecka. Redan har hon hunnit mynta begreppet att det ska vara ”grönt och skönt” att resa. Resenärerna ska känna en trygghet i att bussar och tåg går i tid. – Det kan jag absolut inte lova, men vi ska göra vårt yttersta, säger hon. Men viktigast tycker hon det blir att se till att regeringens infrastruktursatsning på nästan 500 miljarder genomförs i tid och enligt budget. Den nya infrastrukturministern har gjort sig känd som en förespråkare av offentlig privat samverkan, OPS, sedan den finansieringsformen valdes för bygget av Nya Karolinska Solna. – Det jag tycker är spännande med de här samarbetslösningarna är att man kan få en helt annan förutsägbarhet i tid, i kostnad och framför allt i funktion. Tänker man funktion från början finns en helt annan utvecklingspotential för att tänka nytt och tänka långsiktigt, säger Catharina Elmsäter-Svärd. Nu hoppas många aktörer i byggbranschen att den nya ministern ska kunna föra in OPS-modellen även i infrastrukturprojekt, trots att finansminister Anders Borg tidigare har avfärdat den. – Jag kan i alla fall tänka mig att lyfta frågan. Men det handlar om att hitta tillräckligt goda argument så att finansen tycker att det är tillräckligt bra, säger Catharina Elmsäter-Svärd. Medan de rödgröna före valet lovade att de skulle se till så att höghastighetsspår för tåg skulle börja byggas sa alliansen att de ville utreda höghastighetsspår vidare. Catharina Elmsäter-Svärd tycker som sina allianskollegor. – Det är en sådan otroligt stor summa pengar vi pratar om. Det talas om 150 miljarder, det är viktigt att fundera på vad som är syftet och vad kostnaden är i relation till det man får, säger hon.

Catharina Elmsäter Svärd (M)

Ålder: 44 år.

Bor: I villa i Enhörna, i Södertälje kommun.

Familj: Man och två tonårsbarn.

Utbildning: Marknadsekonom med inriktning mot försäljning från Berghs.

Fritidsintressen: Hästar, sång och att umgås med vänner.

Dold talang: – Sopranstämman i Mozarts Requiem sitter fortfarande.

Röster om infrastrukturministern:

Johan Dozzi, vd på Sweco Infrastructure:

— Jag vet inte hur hon som person kommer att klara uppgiften men jag känner att Sverige är på rätt väg när det gäller satsningar på infrastruktur. Utmaningen blir att satsa mer på förebyggande underhåll, så att man inte för ofta råkar ut för haverier i systemet.

Mats Paulsson, Skandinavienansvarig för Strabag:

— Jag vill inte kommentera person men det är viktigt för statsmakterna att de jobbar med framförhållning. Det finns en stor marknad, men den tenderar att bli rätt ryckig. Ska man klara sig utan bemanningsföretag måste utbudet vara jämnt i volym och specialitet. Jag skulle också önska att man gjorde några försök i Sverige med OPS-lösningar i infrastrukturprojekt.

Fredrik Isaksson, chefsekonom på Sveriges Byggindustrier:

— Jag har noterat att hon under sin tid i landstinget i Stockholm drev frågan om OPS för Nya Karolinska rätt hårt. Jag hoppas att hon ska föra in tankar om att det kan vara värt att få in OPS även när det gäller infrastrukturlösningar. Med tanke på finansministerns inställning vore det intressant om hon kunde få inflytande i den frågan. Jag skulle också vilja att man lyfter fram vikten av att man satsar på infrastruktur för att det ger möjlighet till ökad tillväxt.

Jan Kjellson, vd på Frijo:

— Jag känner inte till henne sedan tidigare, så jag har ingen uppfattning om hennes möjligheter att klara uppdraget. En viktig uppgift för politikerna är att ta fram en långsiktig infrastrukturvision för Stockholm. Nu bygger man enstaka projekt, men man skulle behöva en långsiktig strategi för hur det ska se ut om 25 eller 30 år. Men det kräver breda politiska överenskommelser.

Infrastrukturministern svarar:

— Jag tycker att det är rätt rimligt med underhåll, man måste vårda det man har. Men om man inte har skött det man har på väldigt lång tid startar man i ett väldigt underläge.

— Det vore önskvärt med ett jämnt utbud, men det är inget jag kan lova.

— Jag kan inte lova OPS även i vägprojekt, men jag tycker själv att det vore intressant att göra något sådant försök. Det handlar mer om att motivera så att fler tycker att det är intressant.

— Stockholmspaketet har byggts på partiöverenskommelser och den tittar på hur behoven ser ut framöver till 2021. En mer långsiktig vision måste framför allt bygga på att regionen är överens, det blir inget som jag tar fram.