Nyheter

Hon vill få branschen att energisamarbeta

Styrelseproffset Åsa Söderström Jerring är en av de nya ledamöterna i Ingenjörsvetenskapsakademin IVA. Hon vill försöka få den svenska byggbranschen att samarbeta mer kring energismart byggande.

Sammanlagt 24 personer har valts in som nya ledamöter i IVA:s prestigefyllda akademi, de flesta med tunga vetenskapliga karriärer inom teknik och naturvetenskap. En av de mer namnkunniga är astronauten Christer Fuglesang.

— Det känns mycket hedrande att få vara bli vald som ledamot. IVA spelar en viktig roll som oberoende röst som identifierar samhällsproblem och arbetar med att få fram lösningarna, säger Åsa Söderström Jerring.

IVA bildades 1919 och är världens äldsta ingenjörsakademi, som varje år lägger fram ett antal rapporter om tekniska utmaningar och hur Sveriges industriella konkurrenskraft ska stärkas . Med de nya valen har IVA 836 svenska och 265 utländska ledamöter.

Åsa Söderström Jerring kommer att vara verksam inom IVA:s avdelning för samhällsbyggnad, där Sveriges främsta forskare försöker slå sina kloka huvuden ihop och peka på behov och lösningar för framtidens städer.

— Jag hoppas att kunna bidra med mina erfarenheter samt lära mig av alla de kloka människor som är med i det här arbetet, säger Åsa Söderström Jerring.

Som verksam inom IVA kommer Åsa Söderström Jerring att lyfta fram områden inom byggbranschen som är viktiga för henne; energi och hållbart byggande, effektivare produktionsprocesser samt etikfrågor.

— Om någon gör en riktigt miljösmart insats så är det inte självklart att andra tar efter. ”Not invented here syndrom” är tyvärr ganska utbrett inom byggbranschen, säger Åsa Söderström Jerring.

Hon funderar mycket kring hur det kommer sig att bästa möjliga teknik ofta skiljer sig från den teknik som tillämpas på de flesta byggarbetsplatser.
— Vi diskuterar hellre vad som är den bästa möjliga tekniken istället för att faktiskt använda den. Vi behöver mer konsensus i branschen kring energifrågorna, säger Åsa Söderström Jerring.

Åsa Söderström Jerring är civilekonom från Stockholms universitet och har varit verksam inom byggbranschen med frågor rörande utveckling, projektering, marknadsföring och förvaltning. Hon var under 2001-2006 vd för Sweco Theorells AB och har tidigare haft olika ledande befattningar inom NCC.

I dag är sitter hon i styrelsen för JM, Geveko och Reijlers samt har en rad förtroendeuppdrag — bland annat som ordförande för FIA Förnyelse i Anläggningssektorn, Centrum för energieffektivitet i byggande och förvaltning (CERBOF) och Byggsektorns Etiska Råd.

Hur hinner du med allt?
— Genom att jag har alla uppdrag inom samma bransch så är det inga problem. Det jag lär mig i ett sammanhang har jag nytta av i ett annat, säger Åsa Söderström Jerring.