Nyheter

Hopp om fler bostäder i lågkonjunkturen

Lågkonjunkturen är inte bara av ondo. Nätverket Jagvillhabostad.nu har märkt ett ökat intresse hos byggherrar och byggbolag att producera bostäder för unga.

— Fram till nu har det gått att bygga stort och dyrt, det har funnits en efterfrågan på allt. Men nu går inte det lika bra. Nu märks behovet av variation, säger Elsa Reimerson, verksamhetschef på Jagvillhabostad.nu.

Lågkonjunkturen har lett till ett ökat intresse hos bygg- och bostadsbolag att rikta sig mot ungdomar.

— Unga är en konsumentgrupp man hittills har struntat i. I lågkonjunktur blir det intressant att rikta sig även till oss och att ta fram en breddad produktportfölj för att bli mindre konjunkturkänslig. Dessutom brukar produktionspriser gå ner i lågkonjunktur och det blir lättare att få tag på arbetskraft, säger Tobias Olsson, som var verksamhetschef för nätverket fram till december förra året.

Under hösten har nätverket kontaktats av byggherrar och byggbolag som vill bygga bostäder för unga.
— Vi har fortfarande konkreta diskussioner med några av dem. Vi har två projekt i Stockholm som ännu inte är påskrivna men som vi tror blir något snart, säger Tobias Olsson.

Enligt Jagvillhabostad.nu saknar 245 000 unga vuxna egen bostad. 158 000 nya lägenheter skulle behövas för att fylla deras behov av boende, beräknar nätverket.