Nyheter

Hoppet lever för linbanan i Göteborg

Göteborgs stadslinbana på sträckan längs inlandsgatan på Hisingen. Foto: UNStudio och Kjellgren Kaminsky Architecture

På tisdagens byggnadsnämndsmöte i Göteborg bordlades planerna att avbryta linbanans detaljplaner, enligt Göteborgs-Posten. De privata näringslivsaktörer, som vill bygga och bekosta linbanan, ges nu möjlighet att utveckla sin idé.

Kommunstyrelsens presidium meddelade i går byggnadsnämnden att skjuta upp ärendet om att avbryta linbanans tre olika detaljplaner. Därmed lever fortfarande hoppet om det spektakulära infrastrukturbygget.

– Det finns anledning att få en mer utförlig information, säger kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M) till GP.  

Linbane-projektet i Göteborg har i stort sett skrotats helt av berörda myndigheter, det sista som återstod var att avbryta detaljplanerna, vilket, enligt GP, en majoritet i byggnadsnämnden stod bakom. 

Men kommunstyrelsens presidium, på initiativ av Västerpartiets kommunalråd Daniel Bernmar, tyckte annat och ger nu den hemliga grupp lokala näringslivsaktörer möjligheten att utveckla sin vision. Enligt brevet, som de lokala initiativtagarna har skickat till bland annat kommunstyrelsen, tänker de hantera finansieringen, byggnationen och den tekniska driften av linbanan. Enligt gruppen ska linbanan kunna stå klar redan 2023.

Förhoppningen är att kommunstyrelsens arbetsutskott ska få träffa representanter för gruppen i början av december, enligt GP.

– Som förslaget är presenterat hittills är min bedömning att det inte är särskilt realistiskt. De har en hel del kvar att bevisa och om det ska bli verklighet så måste de få med sig regionen också, eftersom regionen är huvudman för kollektivtrafiken, säger Axel Josefson (M).
 

Av: Henrik Ekberg

 

Illustration: UNStudio och Kjellgren Kaminsky Architecture