Nyheter

Hotet är en utmaning för KTH:s arbetsmiljöarbete

Allvarliga hot mot arbetsplatser ska anmälas till Arbetsmiljöverket ”utan dröjsmål”. Helgens massakerhot innebär att KTH är skyldigt att bedöma riskerna för framtiden, erbjuda anställda krisstöd samt utreda varför hotet uppstod.

På måndagsförmiddagen hade Arbetsmiljöverket i Stockholm ännu inte mottagit någon anmälan från KTH.

– Av det som framkommit i tidningarna är det här ett allvarligt tillbud som ska anmälas, säger Anette Askelöf, arbetsmiljöinspektör vid akutgruppen på Arbetsmiljöverkets stockholmsdistrikt.

Reglerna finns i arbetsmiljöförordningen. Det är inte fråga om paragrafrytteri. Hot av det här slaget i kombination med arbetsmiljölagen gör KTH skyldigt att agera på flera sätt.

Först och främst måste hotet avvärjas. Det är förstås huvudsakligen polisens uppgift. I det här fallet gör polisen bedömningen att hotet är borta i och med att den som sitter gripen sannolikt är den skyldige. Polisen bevakar även idag KTH. Men om en hotbild kvarstår kan en arbetsgivare vara ansvarig att sörja för säkerheten som ett komplement till polisens insatser.

– Det kan inbegripa bevakningsföretag och liknande, säger Anette Askelöf.

Arbetsmiljöverket har i andra situationer tvingat arbetsgivare att skydda sin anställda med väktare.

En annan akut skyldighet är att erbjuda krisstöd. Studenter och lärare som mår dåligt och känner sig utsatta har rätt att få hjälp.

– Det är viktigt att de får stöd med att bearbeta sina känslor, säger Anette Askelöf.

Skyldigheten finns i föreskrifterna om krisstöd och första hjälpen. KTH:s säkerhetschef Lena Edvardsson säger att de studenter som vill prata med någon har tillgång till studenthälsan. Dessutom finns det företagshälsovård.

Utöver det måste KTH enligt kraven i föreskrifterna om det systematiska arbetsmiljöarbetet utreda varför hotbilden uppstod och agera för att något liknande inte ska hända igen. Man måste göra fortlöpande riskbedömningar, både av lokalernas utformning och av incidenter. Elever och studenter omfattas av arbetsmiljölagen på samma sätt som anställda. Därmed måste KTH hålla reda på hur de mår.

– Även om det inte är lätt eftersom studenter inte vistas stadigvarande på högskolan, säger Anette Askelöf.

Ibland har det visat sig att mobbade och utstötta elever vill hämnas. Om det är något sådant som ligger bakom helgens hot är för tidigt att säga.

Arbetsmiljöverkets stockholmsdistrikt får in i runda tal 100 anmälningar per vecka om allvarliga tillbud eller olyckor. Enligt Anette Askelöf är det en stor andel av dessa som handlar om hot och våld.

– De flesta kommer in från skolor och från lokaltrafiken, säger Anette Askelöf.