Nyheter

Hovrätten mildrar straff

Byggnadsarbetarna som slängde ut en elvakilos plastrulle från en balkong var oaktsamma, men de tog inte en medveten risk. Därför sänker Svea hovrätt deras straff.

Plastrullen som kastades ut från andra våningen träffade en av byggnadsarbetarnas arbetskamrater i huvudet. Hon blev, trots att hon hade hjälm, allvarligt skadad.

Olyckan ledde till att Gotlands tingsrätt dömde byggnadsarbetarna till villkorlig dom för grovt vållande till kroppsskada och 70 dagsböter var. De överklagade domen till Svea hovrätt och ville i första hand att domstolen skulle ogilla åtalet och i andra hand bedöma brottet som mindre allvarligt.

Hovrätten anser, liksom tingsrätten, att byggnadsarbetarna av oaktsamhet vållat sin arbetskamrats skada. De kunde ha valt ett annat, mindre riskfyllt sätt att göra sig av med plastrullen. Domstolen håller med om att risken att någon skulle få rullen i huvudet visserligen varit liten om rullen hade hamnat där byggnadsarbetarna tänkt sig, men konstaterar också att det inte alltid går som man har tänkt sig.

Dessutom hade de inte övat upp någon större fallenhet i att kasta ner plastrullar från balkonger, eftersom de inte brukade göra det. De borde därför ha tagit hänsyn till att det fanns risk för att de skulle misslyckas med kastet. Detta ses dock inte som ett medvetet risktagande av allvarligt slag och därför bedöms inte brottet som grovt.

Svea hovrätt dömer byggnadsarbetarna för vållande till kroppsskada och deras straff blir 120 dagsböter var.

Domen kan överklagas senast den 9 juni.