Nyheter

Hovrätten till NCC: Betala 1,5 miljoner till bensinmacken

Hovrätten gav NCC Property Development rätt att säga upp anläggningsarrendet för en bensinmack i Jönköping – men dömer samtidigt NCC att betala skadestånd på 1,5 miljon kronor.Nu har NCC överklagat till Högsta domstolen.

Sedan mitten av 80-talet disponerade Norsk Hydro mark för en bensinstation om knappt 700 kvadratmeter i Jönköping. För tio år sedan köpte NCC fastigheten för att i egen regi bygga ett affärs- och kontorshus på platsen. Efter att NCC sagt upp anläggningsarrendet, flyttade Hydro i slutet av 2004. NCC skrev preliminära hyresavtal med ICA och landstinget, och genomförde miljö- och geotekniska undersökningar. Då påträffades hushålls- och byggavfall på platsen, vilket ledde till att en planerad bostadshuskropp fick skrinläggas. Kommunens planbeslut överklagades och planprocessen fördröjdes med två år, vilket ledde till att landstinget hoppade av projektet. Ytterligare två år senare framkom uppgifter om att det fanns en gammal industrideponi på platsen, och NCC bestämde sig då för att inte exploatera fastigheten. Då gick Hydro till rätten och hävdade att NCC inte haft sakliga skäl för sin uppsägning. Enligt en distriktschef vid Hydro hade bensinstationen ett ”lysande läge” och en säljvolym på nästan dubbla branschgenomsnittet. Hydro begärde drygt 4 miljoner kronor i skadestånd för hinder i näringsverksamhet. Göta hovrätt konstaterade att NCC hade sakliga skäl för uppsägningen, trots att bolaget inte förverkligat de exploateringsplaner som låg till grund för den. Hovrätten pekar bland annat på att det vid tidpunkten för uppsägningen fanns en antagandehandling för ny detaljplan, och anser att de preliminära hyresavtalen visar att NCCs planer var seriösa. Ändå beslutade hovrätten att NCC ska betala drygt 1,5 miljoner kronor i ersättning för indirekt besittningsskydd, samt ersätta Statoil – som i höstas fusionerades med Hydro – med nästan 300 000 kronor för deras rättegångskostnader. NCC har nu överklagat hovrättsdomen till Högsta domstolen. – Vi är inte nöjda med att behöva betala skadestånd. Sedan ska man väl inte sticka under stol med att vi också vill ha prövningstillstånd för att klargöra rättsläget inför framtiden, säger NCCs ombud Lennart Olsson, advokat på Wistrands i Malmö. Högsta domstolen har ännu inte gett NCC besked om när begäran om prövningstillstånd beviljas eller avslås.