Nyheter

HSB Malmö förlorade tvist i skattemål

HSB Malmö stämde våren 2015 Setterwalls Advokatbyrå på 75 miljoner kronor i skadestånd för felaktig skatterådgivning i samband med försäljningen av ett större fastighetsbestånd 2004. 
Nu kom domen i Högsta Domstolen och den ger advokatbyrån rätt. 

Målet handlar om en advokatbyrås skadeståndsansvar för rådgivningen till en klient, särskilt frågan om aktsamhetsbedömning. HSB Malmö anser att den rådgivning de fått av advokatbyrån lett till att de fått ett eftertaxering och åkt på skattetillägg efter fastighetsförsäljningar.

HSB anförde bland annat att advokatbyråns uppdrag var att ge råd för att så långt som möjligt undvika skattetillägg och att de dessutom gett felaktig information. HSB menar också att Setterwalls alla skrivelser till Skatteverket utlöste verkets utredningsskyldighet. 

Hovrätten över Skåne och Blekinge meddelande sin dom i maj 2018, och den domen överklagades sedan till Högsta Domstolen av de två HSB-föreningarna i Malmö. 

Högsta Domstolen dömde till HSB Malmös nackdel och Setterwalls behöver därmed inte betala något skadestånd för vad HSB Malmö fortfarande anser var felaktig rådgivning. HSB-föreningarna ska också ersätta advokatbyrån för rättegångskonstnaderna, en summa på drygt tre miljoner kronor. 

– Vi är besvikna då vi hela tiden har handlat i god tro enligt de råd vi fick av våra skattejurister, säger Michael Carlsson, vd på HSB Malmö.

Utfallet påerkar inte resultatet i år eftersom skatten reglerades redan vid årsskiftet 2013/2014.