Nyheter

Humanisten ska främja möten

Humanisten i Göteborg står inför en omfattande förändring. Illustration: KUB Arkitekter
Akademiska Hus investerar 668 miljoner kronor i om- och tillbyggnaden av Humanisten vid Renströmsparken i centrala Göteborg.
Projektet omfattar drygt 28 000  kvadratmeter och är en viktig del i utvecklingen av Campus Näckrosen.
 
I nya Humanisten får Göteborgs universitet möjlighet att synliggöra och samlokalisera den Humanistiska fakultetens verksamhet, som tidigare varit utspridd på flera olika håll. Projektet omfattar en ombyggnad och tillbyggnad av nuvarande Humanisten och kan ses som ett första steg i arbetet med att göra Campus Näckrosen till en unik och kreativ mötesplats för konst, kultur och humaniora i Göteborg.
 
– Här skapar vi en unik mötesplats som bidrar till att öka attraktionskraften för Göteborgs universitet och Göteborg som universitetsstad, säger Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet.
 
Den nya delen omfattar drygt 12 000 kvadratmeter som kommer att breda ut sig mot väster och rymma öppna mötesytor, studieplatser, hörsal, undervisningslokaler samt kontor. Hela nybyggnaden ska präglas av öppenhet och främja möten mellan studenter och lärare. 
Här byggs en centralt belägen restaurang som blir en ny samlingsplats för området och ett café med teknik som underlättar för distansstuderande. Dagens gång- och cykelbana kommer att finnas kvar men nu som en ljus, torr och trygg passage igenom byggnaden.
 
I den befintliga byggnaden kommer fyra flyglar att sammanlänkas för att ge en ökad flexibilitet och skapa kommunikation mellan huskropparna. Byggnaderna, inklusive Språkskrapan i söder, kommer att byggas om och uppgraderas vad gäller både standard, installationer och tillgänglighet för att skapa innovativa pedagogiska miljöer. 
– Nya Humanisten markerar starten för våra och Göteborgs universitets gemensamma planer för Campus Näckrosen. Vi är mycket glada över att snart vara igång med ett av Göteborgs mest spännande och centralt belägna utvecklingsprojekt, säger Birgitta van Dalen, regiondirektör för Akademiska Hus region Väst. 
 
Akademiska Hus satsar totalt 668 miljoner kronor i nya Humanisten. Målsättningen är att nybyggnationen ska uppnå hållbarhetskraven för Miljöbyggnad Guld medan befintliga byggnader ska leva upp till Miljöbyggnad Silver. 
Byggstart för nya Humanisten beräknas i dagsläget till hösten 2016, med reservation för när detaljplanen vinner laga kraft.

Fakta: Humanisten

En om- och tillbyggnad av Humanisten vid Campus Näckrosen i Göteborg samlokaliserar den Humanistiska fakulteten.
Byggherre: Akademiska Hus.
Arkitekt: KUB Arkitekter.
Byggstart: Hösten 2016.
Byggentreprenör: NCC Construction.
Kvadratmeter: Cirka 17 500, varav nybyggnad cirka 12 000 kvadratmeter.