Nyheter

Hundraåring helrenoveras inför jubileum

Högalidskyrkan på Södermalm i Stockholm genomgår en helrenovering. Foto: Susanne Bengtsson

Takplåten riskerade att blåsa av och ett nät i kortaket har skyddat från nedfallande puts. Högalidskyrkan på Södermalm, som varit i akut behov av upprustning, genomgår nu en omfattande restaurering och ombyggnation. Högalidskyrkan är också det största pågående kyrkoprojektet, en kategori där det råder byggboom.

Högalidskyrkan med sina två unika torn är en välkänd Stockholmsprofil. Den snart hundraåriga byggnaden har länge varit i behov av renovering. I mars i år stängde kyrkan för allmänheten – för att åter kunna öppna i ny skrud till hundraårsjubileet 2023.

In3prenör upphandlades som generalentreprenör i februari i år. Projektet genomförs i samverkan med Högalids församling som byggherre samt Kyrkans fastighetssamverkan Stockholm AB (KFS) som ansvarar för projekteringsledning och byggledning.

– Vi är väldigt glada över att ha fått förtroendet av Högalids församling att genomföra detta för staden och kulturlivet så viktiga projekt, säger Anders Bysell, vice vd på In3prenör.

I projektet ingår in- och utvändig restaurering samt ombyggnad av delar av kyrkan till verksamhetsanpassade lokaler. Det övergripande målet för byggherren är att återföra kyrkobyggnadens interiör samt exteriör i form och kulör till det utseende den hade år 1923 när kyrkan invigdes.

Den mest akuta åtgärden är att åtgärda taket. Takplåten har idag mycket bristfällig infästning, med risk att blåsa av, och hela koppartaket kommer att bytas ut. Dessutom ska alla utvändiga förgyllningar göras om, även toppspirorna på de två, 84 meter höga, tornen.

– Vi arbetar från ställning som byggs om allt eftersom den nya takplåten lagts, nerifrån och upp, förklarar Anders Bysell.

Putsen i taket i kyrksalen har börjat släppa och kyrkan har under några års tid haft ett nät uppspänt i koret för att förhindra personskador.

Andra omfattande arbeten handlar om att rengöra och foga om stora delar av tegelfasaden. Dessutom ska alla fönster renoveras.

Alla installationer blir nya och installationsstråk och ny mediaförsörjning förläggs under källargolv i berget. I källare skapas nya tillgänglighetsanpassade rum som är bättre anpassade för kyrkans verksamheter. Dessa lokalerna byggdes ursprungligen 1972, och är den senaste satsningen som gjorts. 1961 renoverades väggarna i kyrkorummet och i slutet på 1950-talet ersattes de ursprungliga VVS-systemen i större delen av kyrkan.

– Stora delar av kyrkan har inte åtgärdats alls sedan den byggdes. En stor del av kyrkans värde ligger just i att så lite har förändrats, säger Susanne Svidén, projektledare på Kyrkans Fastighetssamverkan.

Det är första gången som In3prenör renoverar en kyrka. I arbetsteamet på plats finns en inköpare, en entreprenadingenjör, en installationssamordnare, blockchef/arbetsledare och en platschef. 250-300 personer kommer delta i projektet under olika perioder.

– Den största utmaningen är att samordna alla arbeten så att de tidsmässiga och ekonomiska målen uppfylls, säger Anders Bysell.

Högalidskyrkan är det största nu pågående kyrkoprojektet (se tabell här intill). Projektet har en byggkostnad på 143 miljoner kronor. Enligt statistik från Byggfakta har det varit en byggboom för religiösa byggnader framför allt under 2020.

– Det har varit en tydlig byggboom för religiösa byggnader under 2020-2021. Fram till våren 2021 byggstartades det kyrkoprojekt till en mycket högre byggkostnad än föregående period. Efter semestern ser vi däremot att trenden för den här kategorin börjat vända nedåt, om än från höga nivåer. Under byggboomen har främst nybyggnad stått för skillnaden, medan till exempel utvändiga underhåll är mer jämnt fördelade över åren, säger Peter Åhs, marknadschef på Byggfakta.

Högalidskyrkan, som uppfördes 1917-1923 efter ritningar av Ivar Tengbom, räknas till den svenska nationalromantikens främsta byggnader. Arbetet med att restaurera kyrkan sker med varsam hand och i samarbete med antikvarier och konservatorer. Alla åtgärder måste också tillståndsprövas av Länsstyrelsen vilket gör att det kan ta tid att hantera ändringar i projektet.

– Det handlar om en jättekänslig miljö som vi jobbar i. De kulturhistoriska och antikvariska värdena ställer höga krav på kvalitet och utförande vilket passar vår engagerade organisation väldig väl, säger Anders Bysell.

Kyrkan är inte bara en kulturhistoriskt värdefull och känslig plats utan även en helig plats, de dödas vilorum, vilket kräver en annan typ av hänsyn och respekt. Till exempel uppmanas de som vistas och arbetar på området att inte svära eller spela hög musik.

– De här reglerna gäller generellt för alla som jobbar och vistas i kyrkan och riktar sig inte specifikt till hantverkare. Det handlar om förebyggande information, säger Susanne Svidén.

Anders Bysell ser inte förhållningsregler från beställaren som något ovanligt.

– Att det finns olika typer av regler att följa i våra projekt är inget konstigt, att visa respekt och att ta hänsyn till verksamheten är helt naturligt, oavsett vilken miljö du arbetar i.

Renoveringen av Högalidskyrkan finansieras av kyrkoavgifter som medlemmar i Svenska kyrkan, Högalids församling betalar, kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) och banklån. Budgetens tak är beslutat till 179 miljoner kronor.

Kyrkan har även fått in privata bidrag via en stödinsamling, hittills handlar det om cirka 625 000 kronor.

FAKTA: 

  • Beställare: Högalids Församling
  • Entreprenör: In3prenör
  • Projektledare: Kyrkans fastighetssamverkan Stockholm AB
  • Arkitekt: Witte Sundell har ritat bygghandlingen
  • Byggstart: April 2021
  • Byggtid: 20 månader
  • Budgettak: 179 miljoner kronor