Nyheter

Hunton Fiber förlorar mot Swedisol

Foto: Getty Images

Träfibertillverkaren Hunton Fiber döms i Patent- och marknadsdomstolen för överträdelse av den svenska marknadsföringslagen i en tvist med den svenska branschorganisationen Swedisol.

Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Hunton Fiber att använda vissa påstående i sin marknadsföring, annars utdöms vite om två miljoner kronor. 

2018 stämde branschorganisationen Swedisol leverantören av träfiberisoleing, Hunton Fiber AS samt Hunton Fiber AB, för överträdelse av marknadsföringslagstiftningen.  

På fredagen meddelade Patent- och marknadsdomstolen sin dom.  Hunton AB och Hunton AS fälls för otillbörlig marknadsföring med motiveringen att marknadsföringen är felaktig och vilseledande.

Enligt domen ”förbjuder Patent- och marknadsdomstolen Hunton Fiber, vid vite om 2 000 000 kronor, att vid marknadsföring av träfiberisolering i Sverige, på sätt som skett, använda vissa påståenden om sina produkter.” 

Hunton Fiber förpliktigas även att ersätta föreningen Swedisol för rättegångskostnader med 1,9 miljoner kronor.

– Vi beklagar att den här frågan inte kunde lösas på annat sätt, men felaktig och direkt vilseledande marknadsföring är allvarligt. Marknadsföringen från byggbranschens aktörer måste gå att lita på, inte minst när det gäller så viktiga frågor som klimatpåverkan och brandskydd, säger Mats Björs, vd på Swedisol.

Enligt Swedisol så har Hunton Fiber använt sig av så kallad ”greenwashing” i sin marknadsföring. Hunton Fiber menar å andra sidan att man beskrivit sina produkter utifrån dess egenskaper – och med liknande ordval som Swedisols medlemmar använder.

– Vi tittade på hur andra tillverkarna brukar marknadsföra sina produkter och la oss sedan på samma nivå. Vi menar att våra produkter är ”miljövänliga”, ”förnybara” och ”hållbara”. Kärnan i det här målet är att Swedisol vill få oss att ändra vår marknadsföring utan att de tar hänsyn till att deras medlemmar gör på samma sätt,  säger Thomas Vaarlund, marknadsdirektör på Hunton Fiber. 

Det norska bolaget Hunton Fiber är aktivt i Sverige sedan 1995 och omsätter 65-70 miljoner kronor i Sverige, och totalt 500 miljoner på de 30 marknader där man verkar. Norge är den största marknaden.

Hunton Fiber är den andra mindre producenten av träfiberisolering på som förlorar tvist mot Swedisol sedan 2019.  Hösten 2018 stämde man Woodisol i Västerås, ett bolag som senare gick i konkurs. Även en producent av cellplats, SPU, förlorade ett liknande mål 2016. 

– I denna rättegång har det varit David mot Goliat. Hunton Fiber är angelägen om att agera med korrekt marknadskommunikation och vi accepterar att domstolen funnit vi gick för långt i viss marknadsföring. Vi upplever dock att det är onödigt aggressivt av branschjättarna inom mineralull att stämma oss som en liten alternativ leverantör, som står för en marginell del av den totala marknaden, säger Arne Jebsen, VD för Hunton Fiber i ett pressmeddelande.

Mats Björs anser att otillbörlig marknadsföring idag blivit ett samhällsproblem och att det är viktigt att få domstolens syn på företagens marknadsföring och en dom som kan bli vägledande för andra.

– Vi tycker att det är viktigt principiellt att alla följer lagar och regler. Om det handlar om stora eller små aktörer spelar ingen roll. Jag tror att de som marknadsför isolering kommer att tänka sig för både en och två gånger nu. Jag hoppas att även aktörer i andra branscher tänker sig för framöver, säger Mats Björs.