Nyheter

Hur bygger man en korruptionsfri bransch?

Kajsa Hessel. Foto: Byggcheferna

Alla vi som jobbar inom samhällsbyggnad ingår i ett team som Sverige inte skulle klara sig utan. Att jobba här är meningsfullt, roligt och viktigt på riktigt!

Trots det kämpar vi med kompetensbrist. Ständigt granskas vi av myndigheter, media, fack och domstolar som riktar kritik mot vår bransch. Det svider till lite i mig varje gång. Jag vill ju inte att det ska vara så här.
Korruption är ett av skälen till att vi granskas. Sedan länge handlar de allra flesta mutbrottsdomar i Sverige om byggbranschen, förra året fördubblades de.
Vi som är branschens chefer vill göra rätt. Vi vill ta ansvar, men kan alla det?
Byggchefsbarometern 2019 visar tydligt att det finns mer att göra när det gäller att stoppa korruptionen. Ett exempel är att fyra av tio chefer rapporterar att anställda och de själva inte kan anmäla misstankar utan att riskera problem.
Tvärs igenom svaren från undersökningen anar jag en vanmakt hos de högsta cheferna. De som fastställt policyer som andra inte följer. Samtidigt verkar det som att chefer på de lägre nivåerna inte blir involverade i kampen mot korruption.
Så här kan vi inte ha det. Förutom ekonomiska risker för företagen innebär det att vi inte får det förtroende vi behöver från framtida talanger, kunder och samhälle.
Säkerställ trygg och anonym visselblåsning för alla och involvera chefer på alla nivåer i kampen mot korruption! Då kan vi nyttja kraften i ledarskapet och på allvar utrota mutor och korruption.
Kajsa Hessel
Ordförande Byggcheferna