Nyheter

Hur kan regeringen få fart byggandet?

Moderator Elisif Elvinsdotter och Johan Löfstrand. Foto: Anna Sjöström

Vilka möjligheter har regeringen att få fart på byggandet?
Det var frågan som ställdes när NCC anordnade ett seminarium.
Svaret blev samsyn, men inga statliga pengar.

Den nya regeringens bostadspolitik presenterades av Johan Löfstrand, socialdemokraternas bostadspolitiske talesperson.
– Den största utmaningen vi står inför är bostadsbristen. I storstäderna är bristen akut och i många mindre städer är det brist på de lägenheter som efterfrågas och överallt ser vi lägenheter som måste energieffektiviseras och renoveras.
För att nå målet med 250 000 lägenheter till år 2020 vill han se en större samsyn och för det behövs även blocköverskridande samarbete, menar han.

Moderator var journalisten Elisif Elvinsdotter och i panelen satt Annika Winsth, chefekonom på Nordea, Peter Wågström, NCC:s koncernchef och Mona Sahlin, före detta partiordförande i socialdemokraterna.
Frågan om Förbifart Stockholm togs upp och Löfstrand sa att han förstår att frysningen av arbetet skapar oro, men att budskapet hela tiden har varit klart:
– Förbifarten får en byggstart och det finns en bortre gräns för när arbetet senast ska påbörjas igen. Jag beklagar att det blivit så och jag förstår att det är en svår situation för de som sitter med kontrakt som nu skjuts framåt i tiden. Men jag tycker ändå att den nya regeringen varit snabb med besluten.
– Vi måste se till att få uppgörelser som håller över tid. Ni sitter vi här men personal på stand-by i väntan på Förbifarten. Det kostar att vara beredd att göra insatser, säger Peter Wågström, NCC: s koncernchef.
Mona Sahlin fick applåder när hon frågade om man löser något genom att frysa Förbifarten.

– Eftersom ett parti är emot så fick vi den här situationen. Men jag tycker ändå att förhandlingarna slutade bra och beslutet att bygga står fast, svarade Johan Löfstrand. 

Lars Calmfors, professor i nationalekonomi, pratade bland annat om överskottsmålet i budgeten och att genom att sänka det så skulle man kunna få loss pengar till bostadsbyggandet.
– Det är ett ambitiöst mål och de tomma lador som Magdalena Andersson pratar om är inte alls tomma.

Avslutningsvis pratade Tommy Möller, professor i statsvetenskap, om läget i riksdagen inför budgetomröstningen, han tror inte att det blir något nyval, även om regeringen förlorar budgetomröstningen. 
– Det är förstås bara spekulationer och vi får vänta och se vad som händer. Det logiska är väl att avgå om man förlorar budgeten, men man måste inte. Däremot är det väl inte särskilt kul att regera med någon annans bydget, sa han.