Nyheter

Hur rustar vi Sverige för 11 miljoner?

En jämnare nivå på bostadsbyggandet, mer fart på infrastrukturbyggandet och fler människor som vill bo och jobba här.

Så rustar vi Sverige för 11 miljoner invånare 2025, enligt Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier, som sparkade igång årets Almedalsvecka.

Sveriges Byggindustirer var först ut av samhällsbyggnadssektorns aktörer på årets Almedalsvecka, som firar 50-årsjubileum i år. Till framtidsseminariet ”Så rustar vi Sverige för 11 miljoner invånare” hade man bjudit in Per Schlingmann, Maria Pleiborn, senior rådgivare WSP och Daniel Suhonen, chef för Tankesmedjan Katalys.

Enligt Catharina Elmäster-Svärd, som själv 20-årsjubilerar i Almedalen, är infrastrukturbyggandet motorn i bostadsbyggandet.

–  Infrastrukturbyggandet driver bostadsbyggandet. Det kommer att behövas 232.000 årsanställda för att få all infrastruktur på plats, säger hon.

Att hitta kompetent arbetskraft är avgörande när vi ska rusta för en befolkningsökning, och hon nämner två lösningar.

–  Vi måste hålla en jämn takt på marknaden när vi bygger så att det inte blir upp- och nedgångar som nu. Då skapar vi en attraktivare marknad som lockar arbetskraft, något som är svårt när konjunkturen svajar. Bostadsbyggandet har tvärnitat och enligt prognoserna tappar vi 30 procent i att starta upp nyproduktion.

–  Sedan är det bra att det kommer hit människor som vill bo och jobba här. Varje människa behövs.

Per Schlingmann, moderat politiker och pr-konsult, pratade om trender, och han förutser en mer flexibel bostadsmarknad där vi kommer att bo mindre, men där vi också bor på flera platser. Detta skapar nya behov, som nya boendeformer med lägre trösklar in på marknaden, bättre infrastruktur och nya mötesplatser.

–  Vi bor mindre och mer koncentrerat i storstäder, vi kommunicerar via digitala plattformar och vi reser mycket mer. Gränsen mellan arbete och fritid suddas ut  allt mer och nya mötesplatser behövs. Vi kommer att få en mer polariserad men mindre statisk värld.

Vem ska betala för bostadbyggandet i framtiden?

Daniel Suhonen menar att staten lämnat över för stort ekonomiskt ansvar på den enskilde. Enligt honom har den svenska staten en belåningsgrad på 25 procent medan enskilda hushåll kan ha en belåningsgrad på 500-600 procent av sin disponibla årsinkomst.

– Samhället har dragit sig tillbaka. Nu behöver staten ta ett steg framåt och låna pengar och bygga.

Han tror inte att marknaden kan lösa bostadsbristen, till exempel genom att ge barnfamiljerna ett bidrag och bygga fler äldreboenden. 

– Marknaden har aldrig löst bostadsbristen. Det är staten som måste göra det. 

Maria Pleiborn ser fördelar med den pågående lågkonjunkturen på bostadsmarknaden och tror att den kan vara ett upppvaknande.

–  Det är bra att bostadsbyggandet går ner. Det här är en kris som politikerna ser eftersom den påverkar BNP.