Nyheter

Hur står det till med svensk byggteknik?

Ingemar Samuelson, SP:</b> – Vi behöver göra någonting. Jag tror att det finns behov på många olika nivåer, utbildning så att man verkligen kan tillämpa kunskap innan man bygger in sig i något fel, och att man har ett kontrollförfarande under bygget. Egenkontroll tycks inte fungera. Per-Erik Petersson, SP:</b> – Svenska byggare är bra på att bygga med befintlig, väl beprövad teknik, men sämre på att införa ny teknik. Det gäller verkligen att se till att den är säkerställd innan den kommer ut på marknaden. Magnus Janson, SBR: </b> -Jag tycker att man måste ta till sig det som har hänt och fundera om man mer effektivt kan testa de konstruktioner vi sätter i serieproduktion. Det har satts i gång saker på myndighets- och entreprenörssidan. Det är positivt. Jan Söderström, Villaägarnas Riksförbund:</b> – Generellt sett är det väl inga problem om man följer gängse regler och erfarenhet som vi har. Men tyvärr experimenterar vi väldigt mycket och gör fullskaleexperiment som drabbar slutkonsumenten. Ulf Wernquist, Takvärn:</b> – På det stora hela anser jag att branschen är seriös och kompetent. När det uppstår problem upplever jag att branschen lyssnar och tar till sig. Jan Antonsson, Byggnadsfirman AO Tobiason:</b> – Med facit i hand kan man konstatera att det inte har stått så väldigt bra till, men det har nog skett en rejäl uppryckning nu. Det förs en debatt och de leverantörer vi kommer i kontakt med testar sina system. Jan Byfors, NCC:</b> – Jag tycker att det finns väldigt många bra byggnationer också, det är inte så att det är katastrof i byggbranschen. Däremot finns det några flagranta misslyckanden, men man får inte belasta hela byggbranschen med detta.