Nyheter

Hus melodin för ABBA-Björn

Tillsammans med Sandellsandberg Arkitekter, uppför den förra ABBA-medlemmen Björn Ulvaeus ett nytt hus i Västervik.

För bara något år sedan var Björn Ulvaeus inblandad i ett uppmärksammat byggprojekt på Gotland. Planer fanns på en ny musikstudio, ensligt belägen på Furillen. Men till slut sade Miljööverdomstolen stopp. Nu är den forna ABBA-stjärnan dock på gång med ett nytt projekt i Västervik. Här planeras det för ett lägenhetshotell med ett publikt bottenplan. Efter att olika arkitektkontor bjudits in för att skissa på en framtida byggnad, blev Sandellsandberg nyligen utvald att fortsätta arbetet. – Vi satsade på en terrasserad byggnad för att bryta upp volymen och anpassa den till platsen, förklarar Jenny Kåhre, arkitekt på Sandellsandberg. Platsen beskrivs som unik eftersom den ligger på en liten halvö med utsikt över hela staden. På kommunens hemsida står det att huset ska bli Västerviks nya landmärke. Är det pressande eller inspirerade för en arkitekt? – Självklart är det inspirerande. Det är en tomt som förpliktigar och som är viktig för Västervik. Vi tar oss an uppgiften med glädje och förhoppning att den ska bli omtyckt av Västerviksborna, säger Jenny Kåhre. – Sedan kommer inte benämningen landmärke från oss. Enligt planerna ska byggnaden stå klar 2013. Parallellt med att arkitekterna nu utvecklar huset arbetar kommunen med en detaljplaneändring.