Nyheter

”Hus på nolltid”

I fem år har Mikael Fritzon jobbat med Skanskas utvecklingsprojekt Moderna Hus. Uppdraget var att få fram ett koncept för att sänka byggkostnaderna. Nu är han framme. <br></br> — Det har varit hur stimulerande som helst, säger han.

Mikael Fritzon rekryterades till Skanska Sverige som marknadsansvarig på divisionsnivå. 2003 fick han frågan om han ville driva ett stort industrialiseringsprojekt med målet att sänka byggkostnaderna.

Ledorden ”upprepning”, ”standardisering” och ”industrialisering” fanns fastlagda från början. Mikael Fritzon fick mycket tid för att fundera över hur man skulle nå dit. Han reste runt i världen för att se hur andra hade gjort. Stor inspiration hämtades från bilindustrin.
— Sen la vi en strategi. Och den har varit hur framgångsrik som helst, säger Mikael Fritzon.

Nu har konceptet lett fram till sex produkter, olika typer av flerfamiljshus där kunden har möjlighet att göra vissa tillval. Mycket kraft har lagts på att effektivisera projekteringen.

— Lösningarna är genomtänkta redan från början. Man behöver inte börja med ett vitt papper varje gång.

Skanskas nya fabrik i Strängnäs tillverkar stommar, fasader och hela badrum till husen. Delarna monteras sedan på byggarbetsplatsen.

— Då är det ett exakt körschema som gäller, inom plus minus tio minuter ska lastbilarna vara där och delarna lyfts in efter hand. Det blir ett hus på nolltid, säger Mikael Fritzon.

Tre pilothus har byggts för att testa tekniklösningarna.
— Det var 100-tals detaljer som kom upp och har justerats. Därför känns det här fantastiskt väl genomarbetat. Så gör man inte i byggbranschen.

Enligt Skanska innebär konceptet att man kan bygga på halva tiden, med livscykelkostnader som är 30 procent lägre än traditionella platsbyggda hus.

Hittills har sex hus byggts med metoden och nu är det dags att börja bearbeta marknaden på allvar. Så här efter fem år tycker Mikael Fritzon att det har varit en stimulerande resa.

— Det har varit intensivt och fokuserat med både upp- och nergångar. Det är en otrolig utmaning att få göra nåt sånt här, det får man kanske bara göra en gång i livet.

Nu är även övriga delar av Skanskakoncernen intresserade av Moderna Hus-konceptet.
— Det kommer med stor sannolikhet att rulla ut något i Storbritannien, berättar Mikael Fritzon.

Mikael Fritzon anser att fler byggföretag borde satsa på utveckling och faktiskt avsätta pengar för forskning.
— Det görs alldeles för lite i byggbranschen. Det här projektet visar att det finns hur stora möjligheter som helst.

Mikael Fritzon

Titel:Stabschef.
Ålder:47 år.
Bor:I villa i Helsingborg.
Familj: Tre döttrar, 18, 15 och 13 år gamla, en hustru och en hund.
Utbildning: Gymnasieingenjör, yrkesofficer, civilingenjör, teknologie licentiat på en avhandling om fastighetsekonomi.

Moderna Hus

1. Köpprocessenhar förenklats. Köparen väljer mellan standardlösningar för hustyp, exteriör, interiör samt energi- och miljöprofil.

2. Färdiga avtalhar upprättats med leverantörer från hela världen.

3. Fabriken i Strängnäs tillverkar stommar, fasader och hela badrum med löpande band-teknik.

4. Delarna monterastill ett hus på plats. Ett våningsplan tar mellan tre och fyra dagar att montera.