Nyheter

Husägare får det tuffare

Hushållens köpkraft i samband med småhusköp sjönk under första kvartalet, jämfört med kvartalet före.

Det visar Swedbanks boindex, som presenterades på fredagen.

Boindex för riket som helhet sjönk till 146,5 under första kvartalet från reviderade 162,4 kvartalet före (154,4).

Boindex är 100 när hushållen använder 15 procent av förvärvsinkomsten före skatt till bolånekostnader. När boindex överstiger 100 har hushållen råd med sitt boende enligt den fastställda normen.

Swedbank konstaterar att marginellt högre bolåneränta och framför allt kraftigt stigande medianpris på småhus har medfört att husköpkraften försvagats i riket.

Läs resten av artikeln på Affärsvärldens nätupplaga