Nyheter

Husägaren ger snön all skuld

— Det är snön som orsakat raset. Vårt tak var inte misskött.

Det säger Patric, en av ägarna till butiken Lottas Sparköp, vars tak delvis rasade in den 30 januari.
Den 30 januari började balkarna på vitvarubutiken Lottas Sparköp i Vänersborg att knaka. Två takstolar brast men då hade personalen redan satt fart. Innan cirka 300 kvadratmeter av taket rasade hade lokalen utrymts.

— Det kom som en chock, säger Patric Rapp, en av ägarna till butiken.

Det plötsliga takraset har inneburit stora problem, berättar Patric Rapp.

— Försäkringsbolaget har meddelat att de inte kommer att ersätta oss, säger han.

Vad säger du om att Boverket tycker att många fastighetsägare inte lever upp till sitt ansvar när det gäller underhåll?

— De har fel. Ingen har kunnat förutspå vinterns snömängder. I så fall är det byggnormerna som man ska titta på.

Hela byggbranschen får sig en känga när Boverket nu ska undersöka den senaste tidens takras. Mats Björs, vd på Byggherrarna, anser att kritiken är befogad.

— Det vi ser nu är förmodligen resultatet av felaktig dimensionering, fel utförande och bristande underhåll. Men jag tror inte att någon byggherre medvetet fuskar. Det kommer igen i form av just takras och dåligt rykte. Däremot kan man omedvetet tänja på gränserna väl mycket för att spara pengar, säger han.

Byggherren har enligt Plan- och bygglagen (PBL) ansvar för att en byggnad uppförs korrekt. Mats Björs anser dock att det saknas kompetens bland många svenska byggherrar.

— Flera statliga utredningar har påpekat detta. Det kan handla om allt ifrån hur man uppför planlösningar till regelverket kring ett bygge. Hur man bygger ett tak kan vara en del av kompetensbristen, säger han.

Boerkets regler

Boverket har regler för hur stora snölaster ett tak ska tåla.

Reglerna uppdaterades 2006. Efter uppdateringen ska nybyggda tak tåla större snömängder än tidigare.

Den mängd snö som ett tak ska tåla varierar från norr till söder.

Boverket utreder nu reglerna för att se om det behövs uppdateringar.

Källa: Boverket

Många tak har knäckts i vinter

30 januari: Cirka 300 kvadratmeter av taket till en vitvarubutik i Vänersborg rasar.

2 februari: Taket till ett ridhus rasar samman, mitt under en ridlektion.

3 februari: Ett bussgarage i Frändefors säckar ihop. Totalt är det cirka 500 kvadratmeter tak som rasar.

3 februari: Taket till en byggnad som innehåller ett bussföretag och en elfirma i Frändefors rasade in.

3-4 februari: Inom loppet av ett dygn kollapsar två tennishallar i Stockholmstrakten.

5 februari: Ett tak i Lunds skola i Forsa, Hälsingland, rasar. Inga människor skadades. Kommunen har i efterhand konstaterat byggfusk.

6 februari: Cirka 500 grisar fastnar när ett tak på en svingård utanför Vänersborg rasar. Inga grisar skadas eftersom de sitter i stålburar.

11 februari: Entrétaket på Ica Maxi i Haparanda.

14 februari: Taket till en förrådsbyggnad på Gotland rasar. Totalt 750 kvadratmeter.

20 februari: Taket till Rosvalla tennishall i Nyköping, rasar samman. Raset inträffar under en nationell kaninutställning och mer än 1 500 kaniner stängs inne.

20 februari: Delar av taket på en företagslokal rasar in utanför Falkenberg.

20 februari: Ett plåttak vid paketterminalen vid Bockasjö i Borås rasar.

20 februari: Delar av taket på den kombinerade gymnastik- och tennisanläggningen Valldahallen i Kungsbacka faller ihop.

20 februari: Flera grisar fastnar sedan delar av taket till ett grisstall utanför Nässjö rasat.

20 februari: Lidköpings kommuns fritidsförvaltning bestämmer att stänga samtliga fritidsanläggningar på grund av snöovädret.

20 februari: Ett stort antal nötkreatur befaras ha klämts fast när delar av en ladugård söder om Linköping rasat ihop.