Nyheter

Huset räddas efter explosionen

Hela ytterväggen måste ersättas på grund av skadorna från sprängningen. Foto: Samuel Karlsson

Åtta månader efter den kraftiga explosionen kan man fortfarande se omfattande skador på fastigheten i Linköping. Arbetet med renoveringen pågår för fullt .
– Ingen av oss trodde väl att något sådant kunde hända här, säger Michael Stenberg, fastighetschef på det kommunala fastighetsbolaget Stångåstaden.


Klockan 09.01 fredagen den sjunde juni kom det första larmet till SOS om en explosion på Hamngatan och Ådalagatan i Linköping. Explosionen inträffade mitt i de centrala stadsdelarna och ett av bostadshusen drabbades av omfattande skador. I rapporten från Polisens nationella bombskydd kunde man senare läsa att minst 15 till 20 kilo sprängmedel exploderade vid detonationen.

Resultatet blev materiella skador på 131 lägenheter i Stångåstadens fastigheter. Varav tio totalförstördes i den ena fastigheten på Ådalagatan. Ytterväggen som träffades av explosionen blev så demolerad att man var tvungen att ersätta den. Fasader och fönster skadades även i andra fastigheter i en radie på närmare hundra meter. Kostnaderna kommer enligt Stångåstadens uppskattningar uppgå till cirka 65 miljoner kronor för att återställa den värst drabbade fastigheten på Ådalagatan. Till det tillkommer cirka 11 miljoner kronor för övriga fastigheter som skadades. Totalt alltså cirka 76 miljoner kronor. Som ett under drabbades ingen allvarligt fysiskt men 19 personer fick föras till sjukhus med lindriga skador. Det rättsliga efterspelet har vi inte sett något slut på ännu men för fastighetsägaren Stångåstaden innebar explosionen en stor utmaning för organisationen på flera sätt.

– Vi hade representanter på plats minuter efter att explosionen hade inträffat. De säkrade området och såg till att ta hand om hyresgästerna. Totalt var vi ett femtiotal medarbetare i vår krisorganisation som jobbade med att lösa den akuta situationen. Allt från att ordna tillfälliga bostäder till att bemöta frågor från allmänheten och media och att säkerställa fastigheten för att bana väg för polisens arbete. När det visade sig att ingen var allvarligt skadad eller död var det en oerhörd lättad. Då kunde vi gå vidare och fundera över vad vi skulle göra med fastigheten. säger Michael Stenberg, fastighetschef på Stångåstaden.

Fastigheten på Ådalagatan ligger i centrala Linköping. Ungefär en kilometer från järnvägsstationen och alldeles intill en sporthall och ett vattendrag. Området domineras av flerbostadshus från 50- och 60-talet. På ytan ser det ganska idylliskt ut. Det känns inte som ett område där kriminellt belastade individer ägnar sig åt brutala uppgörelser med sprängmedel. Men bilderna som kablades ut direkt efter händelsen den sjunde juni visade en total förödelse. Krossade fönsterrutor och skadade fasader.

– Vi fick evakuera hyresgäster från flera av fastigheterna. De erbjöds ganska omgående alternativa boenden. De flesta har nu kunnat flytta tillbaka till sina lägenheter. Hyresgästerna i den värst drabbade fastigheten, totalt 37 lägenheter, har dock inte kunnat flytta tillbaka hem på grund av renoveringsarbetet, säger Michael Stenberg.

Stångåstaden uppmärksammades nyligen tillsammans med polisen, räddningstjänsten och ambulansen med 112-priset för utomordentlig samverkan mellan professionella blåljusaktörer och civilsamhället vid insatsen i samband med sprängdådet.

Åtta månader efter explosionen har det mesta städats upp. De krossade fönsterrutorna har ersatts och fasaderna har putsats på många av byggnaderna. Men fortfarande syns det tydliga spår i fastigheten på Ådalagatan som skadades värst av explosionen. Hela gavelväggen har plockats bort för att byggas upp på nytt. Balkongerna har monterats ner och ett nytt tak har kommit på plats. Men arbetet med renoveringen kunde inte påbörjas omedelbart på grund av polisens arbete.

– Jag var med från början med de mest akuta åtgärderna från dag ett. Det var lite speciellt eftersom vi rörde oss bland personers tillhörigheter. Vi hade väldigt strikta krav på alla som jobbade här inne. De fick lämna ifrån sig sina mobiltelefoner så att inga foton skulle komma ut inifrån. Vi fick också se till att det blev säkert för polisen att arbeta på platsen, säger Magnus Karlsson, projektledare från Teknikbyggarna i Linköping AB.

När vi besöker platsen kan vi inte heller gå in i byggnaden för att beskåda renoveringsarbetet av hänsyn till hyresgästerna. En av de första åtgärderna efter den mest akuta fasen var att gå in med en konstruktör i fastigheten på Ådalagatan. En teknisk undersökning genomfördes sedan säkrades konstruktionen innan polisen kunde inleda sina undersökningar. Därefter fick man vänta i nästan två månader innan polisen var klara med sitt arbete och man kunde börja med renoveringen på allvar.

– De mest synliga skadorna på utsidan är på stommen och fasaden. Och invändigt är det värst i de tio lägenheter som ligger ut mot Ådalagatan. Innerväggar och all inredning har flyttat på sig. Fönstren var totalförstörda. Vi får bygga upp en ny gavel med en smidesstomme och tegelfasad och renovera de förstörda lägenheterna från grunden, säger Hanna Gustafsson som är projektledare för Stångåstaden.

Arbetet med renoveringen beräknas pågå fram till i höst då det blir inflyttning igen. Innan dess ska man genomföra stomkompletteringar, bygga upp innerväggar, byta dörrar, installera ett nytt värmesystem och borra nya värmestammar.

– Det skakade så mycket i alla värmerör att elementen lossnade. Det är inget som man vågar spara. Vi byter även ytskikt överallt där det varit krossat glas inne i lägenheterna. Mattor byts ut och parketten slipas om, säger Magnus Karlsson från Teknikbyggarna.

Även om orsaken till renoveringen av fastigheterna på Ådalagatan var dramatiskt har arbetet nu övergått till ett mer traditionellt byggprojekt.

– Visst är det lite särskilda förutsättningar att bygga upp en ny yttervägg och stomme. Men annars är det renoveringsarbete som vi är vana vid att hantera. Byggandet i sig är inga konstigheter. Vi jobbar efter en normal tidsplan med de åtgärder vi behöver göra, säger Michael Stenberg.

I rapporten från Polisens nationella bombskydd konstaterar man att mängden sprängmedel som bomben i Linköping innehöll gör det till ett av de största dåden i Sverige på länge, och laddningen hade mycket väl kunnat orsaka flera dödsfall. Uppgifter från NFC (Nationellt Forensiskt Center) i Linköping pekar på att det var dynamit som användes vid sprängningen.

FAKTA Stångåstaden:

  • Det största bostadsbolaget i Linköping och ägs av Linköpings kommun. 
  • Förvaltar cirka 18 500 lägenheter, 4 200 av dem är studentbostäder och förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder i Linköping AB. 
  • Har man cirka 90 byggnader med kulturhistoriskt värde, varav de flesta ligger i stadsdelen Gamla Linköping​ och förvaltas av dotterbolaget Kulturfastigheter. Sammantaget innebär det att Stångåstaden äger cirka 26 procent av bostäderna i kommunen.​