Nyheter

Huset som ska <br></br> spara koldioxid

— Äntligen! <br></br> I fem år Johnny Kellner väntat. På måndagen invigdes Veidekkes nya koncept för lågenergihus, TellHus.

Nu startar Veidekkeförsäljningen av de 35 lägenheterna i bostadsrättsföreningen Snökristallen i Västertorp i södra Stockholm. Energiförbrukningen kommer att ligga på 65 kilowattimmar per kvadratmeter och år, att jämföra med de 110 kwh per kvadratmeter och år som Boverkets byggregler kräver.

Men de har lagt ännu mer fokus på koldioxidutsläppen — som halveras jämfört med ett vanligt bygge.
— Det är viktigt att inte falla i någon populistisk fålla utan att göra rätt saker, sa Johnny Kellner vid invigningen.
— Det är egentligen inga märkvärdiga saker vi gjort. Och kanske är det just det som är det märkvärdiga, fortsatte han.

Cramo har tagit fram en helt ny byggbod, som under byggtiden kommer att värmas med fjärrvärme — inte el som det brukar vara. Det är första gången detta händer. Bara bodarna innebär en koldioxidbesparing på 50-70 ton — lika mycket som en personbil släpper ut på 40 000 mil.