Nyheter

Husfabrik varslar samtliga anställda

Flexator väljer att koncentrera resurserna till fabriken i Anneberg. Foto: Flexator

Flexator avser att avveckla produktionen i Gråbo och varslar 45 anställda. Produktionen ska istället koncentreras till anläggningen i Anneberg.
– Det är ett tungt besked att lämna till medarbetarna i Gråbo, säger Magnus Tinglöf, vd för Flexator.  

Flexator är en av de ledande aktörerna för anpassningsbara byggnader och är en del av finska Adapteo. Bolaget meddelar att man avser att koncentrera sin produktion till koncernens anläggning i Anneberg utanför Nässjö. Den planerade förändringen kommer att innebära att samtliga omkring 45 anställda vid anläggningen i Gråbo varslas och att produktionen avses avvecklas under andra halvåret 2020.

Det är ett tungt besked att lämna till medarbetarna i Gråbo. Det handlar om produktionspersonal samt en handfull tjänstemän som varslats, säger Magnus Tinglöf, vd för Flexator. Förhandlingar med berörda fackförbund kommer nu att inledas. Så snart förhandlingarna är avslutade kommer Flexator att ge ett besked om utfallet av dessa.

– Vi har nu möjlighet att fokusera våra resurser på produktionen i Anneberg säger Magnus Tinglöf.

Flexator har därför tagit beslutet att fokusera på produktionen av permanent space-byggnader i Anneberg där man har en modern fabrik, den tekniska avdelningen och en rad andra gemensamma nyckelfunktioner. I Anneberg  arbetar ett 80-tal personer i produktionen samt ett 30-tal tjänstemän. Samtidigt planeras för en permanent stängning i Gråbo, där man tillverkar anpassningsbara byggnader för affärsområdet Rental Space.

Adapteo producerar omkring 20 procent av affärsområdet Rental Space årliga volymer av anpassningsbara byggnader i egen regi, medan omkring 80 procent av volymerna tillverkas av externa samarbetspartners i norra Europa.