Nyheter

Hustillverkare varslar om uppsägning

Götenehus
Småhustillverkaren Götenehus varslar 25 medarbetare om uppsägning. Bild: Götenehus

För att anpassa verksamheten till de nya förutsättningarna varslar Götenehus 25 medarbetare om uppsägning. Varslet berör främst tjänstemän och beräknas leda till sänkta omkostnader på årsbasis med cirka 20 miljoner kronor.

Kraftiga kostnadsökningar, stigande räntor och en orolig omvärld har lett till en minskad efterfrågan på nyproducerade bostäder. Detta påverkar Götenehus anläggning i Götene.

Inom affärsområde Villor och fritidshus är orderstocken fortsatt god, men inom affärsområde Bostadsutveckling har de stigande priserna gjort det svårt att få ihop fastighetskalkylerna. Det har lett till att flera planerade bostadsprojekt stoppats eller skjutits på framtiden, meddelar Götenehus.

– Jag har full förståelse för att det lagda varslet skapar oro bland medarbetare, men det är nödvändigt för att anpassa oss till nya förutsättningar. Bostadsbehovet i Sverige är i grunden stort och de förändrade flyttkedjorna med ökat behov av småhus i naturnära områden kommer att gynna Götenehus bostadsverksamhet på sikt, säger Andreas Gustafsson, vd och koncernchef Götenehus Group.

Varslet når full effekt under andra kvartalet 2023

Götenehus Group har tre affärsområden: Villor och fritidshus, Bostadsutveckling och Fastighetsutveckling. Satsningen inom Fastighetsutveckling gör koncernen som helhet mindre konjunkturkänslig.

– Dagens varsel innebär en anpassning av kapaciteten framför allt inom småhusproduktionen. Vi ökar samtidigt prioriteten inom försäljning- och marknadsföring av bostäder. Vi söker också ytterligare förvärv inom Fastighetsutveckling där det nu öppnas nya möjligheter, säger Andreas Gustafsson.

De första effekterna av varslet märks under det första kvartalet 2023 och får full effekt under det andra kvartalet.

Detaljer och tidplan kring varslet utformas i nära samverkan med de lokala fackföreningarna.