Nyheter

Huvudentreprenören: ”Vi betalar summan”

Under torsdagen sattes ett skolbygge i Vellinge i blockad av Byggnads. Orsaken: dåliga arbetsförhållanden och uteblivna löner för lettiska arbetare. Nu meddelar huvudentreprenören MVB att de förskotterar summan.

Det var under torsdagen som Byggnads vidtog en indrivningsblockad mot det lettiska företaget Metto Jumti på ett skolbygge i Vellinge i blockad. Tre lettiska svetsare, som kontaktat Byggnads, hade berättat om och redovisat papper på undermåliga arbetsförhållanden. Bland annat har de haft en timlön på 16 kronor och arbetsveckor på uppemot 70 timmar.

Under fredagen togs Byggnads ytterligare ett steg och varslade om sympatiåtgärder som ska träda i kraft den 22 september.

— Det handlar troligen om en sympatistrejk för att den lettiska underentreprenören ska betala sina anställda. Med en strejk sätter vi också press på huvudentreprenören. Det innebär att alla våra medlemmar, inte bara de tre berörda lettiska arbetarna, lägger ned sitt arbete, säger Mattias Landgren, chefsjurist på Byggnads.

Samtidigt som Byggnads under fredagen meddelade sitt varsel skickade huvudentreprenören MVB ut ett pressmeddelande där man meddelar att företaget ska betala hela den lönefodran som Byggnads ställer på underentreprenören Metto Jumti.

— MVB kommer idag att förskottera 200 000 kronor till Byggnads så att de kan reglera svetsarnas lönefordran på vår underentreprenör. Därmed bör montagearbetena på vår arbetsplats kunna slutföras utan ytterligare störningar, säger Bo Tiderström, VD och delägare i MVB, i pressmeddelandet.

Torbjörn Johansson, Byggnads avtalssekreterare, pratar ni och MVB inte med varandra?

— Det kan tyckas vara lite komiskt att vi går ut med detta samtidigt. Och det är lite konstigt att MVB meddelar oss detta via media, men visst är det trevligt om det tar ett sådant initiativ.

Förändrar MVB: s initiativ ert beslut om sympatiåtgärder?

— Nej, inte i nuläget. Först ska de drabbade killarna ha sina pengar. Det enklaste vore om den egentliga arbetsgivaren Metto Jumti betalar pengarna. Nu kommer ju en tredje part in och betalar. Sedan måste det finnas ett avtal som reglerar arbetsgivaransvaret. Vi är inte arbetsgivare och MVB kan inte bara föra över pengar så att det blir vi som betalar ut summan. Vad händer till exempel med arbetsgivaravgifterna, säger Torbjörn Johansson.

Under fredagen har Torbjörn Johansson varit i kontakt med Sveriges Byggindustrier, där MVB är medlem, för att försöka lösa frågan.

— Jag ska ta kontakt med dom ikväll igen. Mitt intryck är att vi båda vill lösa frågan, säger han.

Under torsdagen berättade också MVB: s vd Bo Tiderström för Byggvärlden att avtal gjorts med det lettiska företaget som innebär att de ska följa svenska lagar och regler. Men detta kan i sig vara otillräckligt, anser Byggnads chefsjurist Mattias Landgren.

— Huvudentreprenören har, eventuellt, inte det juridiska ansvaret. Men de har ett moraliskt ansvar. I till exempel Norge hade detta inte kunnat inträffa eftersom huvudentreprenören har ett större ansvar att se till så att alla underentreprenörer har bra avtal med sina anställda, säger han.

Är detta fall unikt för er?

— Det är unikt på så sätt att vi här har byggarbetare som vågar berätta hur det är och som hjälper oss. Sedan är det speciellt eftersom alla vidriga ingredienser finns med. Det är väl egentligen bara barnarbete som saknas, säger Mattias Landgren.

Under fredagen besöker också LO: s ordförande Wanja Lundby-Wedin bygget tillsammans med socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesperson, Sven-Erik Österberg.

Kommunal beställare

  • Bygget av Stora Hammars skola i Vellinge beräknas vara klart hösten 2011.
  • MVB har totalentreprenad.
  • Beställare är Vellingebostäder. Att arbetet försätts i blockad innebär att ingen får utföra blockerat arbete och blockaden gäller även om arbetet till delar eller i sin helhet överlåtes till annat företag.

Källa: Byggnads och MVB