Nyheter

Hyllie Corner ett bostadshus som sticker ut

Hyllie corner. Bild: Juul & Frost Arkitekter

Hyllie får en spännande profilbyggnad i det strykjärnsformade Hyllie Corner, ritad av danska arkitektfirman Juul & Frost.

I höstas köpte Midroc fastigheten Nanna 1 av Malmö stad för att bygga ett storkvarter med 115 lägenheter och 5 butiker i bottenplan.

Stadsbyggnadsnämnden har nu beviljat bygglov.

Storkvarteret kommer att innehålla 39 hyresrätter och 76 bostadsrätter, med tvårumslägenheter från 37 kvadratmeter till fyrarummare på 147 kvadratmeter.

Midroc bygger redan bostäder i det intilliggande fastigheten Saga, som ska stå klara i höst. Husen byggs runt gröna innergårdar och får varierande höjd.

Hyllie Corner i kvarterets nordöstra hörn byggs i åtta våningar. Det blir det högsta bostadshuset längs Hyllie allé, och det sticker också ut en bit i gatulinjen.

Fullt utbyggt kommer Hyllie att omfatta cirka 9 000 bostäder och lika många arbetsplatser.