Nyheter

Hyrd satsning <br></br> – i tuffa tider

Maskinuthyrningsföretaget Cramo uppstod i förra lågkonjunkturen. I den här tänker de vinna marknadsandelar. <br></br> — Vi är alltid redo att göra nya affärer, säger Göran Carlson, vice koncernchef, vice koncernchef för Cramo.

Det är två finskägda bolag som dominerar maskinuthyrningsbranschen i Sverige. Ramirent omsätter ungefär 1,3 miljarder kronor, Cramo 2,3 miljarder. Tillsammans har de 50 procent av marknaden.

— Cramo uppstod i lågkonjunkturen på 90-talet genom sammanslagning av ett antal hyrföretag på dekis, berättar informationschefen Anders Collman.

Sedan dess har bygginvesteringarna ökat år efter år — och hyresmarknaden har växt ännu mer. Byggföretagen fokuserar hårdare på sin kärnverksamhet och säljer sin maskinpark för att i stället hyra in. Resterna av NCC:s gamla maskinuthyrningsdel finns i Ramirent. Av de större byggbolagen är det bara Skanska som har kvar en större egen maskinpark inom bolaget.

— Vår affärsidé är att vara ett effektivt uthyrningsbolag som kan ha bra beläggning på våra maskiner. Samtidigt blir bolagen av med underhåll, service och certifiering, säger Göran Carlson.

Byggkris innebär tuffa tider för byggföretagen — och för deras leverantörer som uthyrningsföretagen är.
— Vi räknar med ett mycket tufft 2009. Våra volymer kommer att minska men vi är riggade och har en organisation för att ta hand om svängningar på marknaden, säger Göran Carlsson som ser flera möjligheter för företaget under lågkonjunkturen.
— Jag är övertygad om att outsourcingaffärer kommer att accelerera under lågkonjunkturen.

Cramo ser också chanser till nya förvärv. Nyligen köpte man till exempel företaget Kranab.
— Det kommer att uppstå möjligheter. Vi förbereder oss och skapar handlingsutrymme finansiellt och operativt.

Samtidigt bedömer de att uthyrningsmarknaden kommer att växa. Den svenska marknaden är relativt mogen men den så kallade uthyrningsgraden kan stiga från 40 till ungefär 60 procent.

I Tjeckien, Slovakien och Polen ser Cramo goda chanser till tillväxt. Ukraina har 42 miljoner invånare — men knappt någon hyresmarknad.
— I Ryssland ser vi en enorm tillväxtmarknad. Ambitionen är att växa snabbare i öst än i Norden, säger Göran Carlsson.

En växande del av kunderna kommer från andra håll.
— Mellan 40 och 50 procent av våra kunder kommer inte från byggbranschen. Det kan till och med vara så att om man inte har råd att bygga hyr man moduler från oss i stället, säger Anders Collman.

Fakta / Cramo

Verksamhet: Cramo hyr ut maskiner, utrustningar och flyttbara lokaler.

Omsättning:2,3 miljarder kronor i Sverige.

Antal anställda:2 500 (550 i Sverige).

Antal depåer:250 stycken. Depåerna finns i Skandinavien, Finland, de baltiska staterna, Ryssland, Polen, Tjeckien och Slovakien.

Fakta / Cramos sortiment i siffror

137 000 byggmaskiner

3 000 tunga maskiner

26 500 bodar och containrar

12 700 kontors- och skolmoduler

12 500 liftar

250 truckar