Nyheter

Hyresgäster förlorar 2 000 varje månad

Statens ekonomiska regler missgynnar hyresrätten. Reglerna leder till att det är ungefär 2 000 kronor dyrare per månad att bo i hyresrätt än i bostadsrätt. Det anser Sabo, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen, som nu kräver åtgärder.

I en gemensam rapport som publicerades i mars ger Sabo, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen svidande kritik till Alliansregeringens bostadspolitik. De senaste årens förändringar har lett till en ökad obalans i de ekonomiska villkoren för boendet. Och hyresrätten är förloraren. I rapporten jämförs hyresgästernas hyresbetalningar med småhusägarnas och bostadsrättsinnehavarnas utgifter för boendet. Resultatet visar att det är cirka 2?000 kronor dyrare per månad att bo i en hyresrätt jämfört med att bo i ett småhus eller i en bostadsrätt, oavsett om bostäderna är nybyggda eller inte. – Det är djupt orättvist att det ska vara så. Staten ska vara neutral för mitt val av hur jag vill bo, och det är inte staten nu, säger Kurt Eliasson, vd för Sabo. En stor del av förklaringen är att privatpersoner har rätt till skatteavdrag som motsvarar 30 procent av ränteutgifterna. Men även förändringarna av fastighetsskatten, slopade stöd till nyproduktion av hyreshus, samt införande av rotavdrag till privatpersoner som äger sin bostad har bidragit till att öka skillnaden mellan upplåtelseformerna. Sabo, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen anser att hyresrätten är drabbad av dubbelbeskattning, eller till och med trippelbeskattning, i form av fastighetsskatt, bolagsskatt och skatt på utdelning. Nu ger organisationerna tre förslag på hur balansen mellan upplåtelseformerna kan utjämnas: 1. En låg moms läggs på bostadshyror. 2. Fastighetsskatten avskaffas för hyreshus. 3. Skattereglerna ändras för att underlätta underhåll av hyreshus.