Nyheter

Hyresgäster utomlands ställer tuffare miljökrav

Kunderna på kontinenten ställer tuffa krav på de multinationella fastighetsjättarna — och då ingår klimatsmarta kontor. I Sverige är företagen inte lika benägna att betala extra för gröna lokaler.

Företagen i övriga Europa ställer tuffare miljökrav än svenska hyresgäster.

-Det är en otroligt stor skillnad mellan Sverige och andra europeiska länder. Vi har storkunder i andra länder som inte går vidare med attraktiva hyresalternativ för att de inte klarar miljökraven, säger Ken Strand, chef för corporate solutions på fastighetsrådgivaren Jones Lang Lasalle.

Frågan togs upp innan lunch på Fastigheternas Energidag som pågår idag i Bonnierhuset i Stockholm, när Ken Strand pratade om grön lokalstrategi som ett allt viktigare konkurrensmedel för fastighetsägare.

En av förklaringarna till den stora skillnaden, enligt Ken Strand, kan vara att det främst är de multinationella företagen som ligger i framkant i miljömedvetenheten. Och Sverige har färre stora multinationella företag. De nationella företagen på fastighetssidan har inte fört upp energifrågan lika högt.

-Stora företag som BP och Exxon Mobile är så medvetna om allmänhetens öga — inget får vara fel. Därmed är det viktigt att även ha klimatsmarta kontor, säger Ken Strand.

En forskningsrapport från USA, som granskat 10 000 byggnader, visar att hyresgäster är beredda att betala med för miljöcertifierade lokaler.

Det avslöjar MiljöRapporten, som är ett nyyhetsbrev från Byggvärlden, i senaste numret.

Att den svenska marknaden ligger efter bekräftas av en undersökning som fastighetskonsultföretaget TP Group gjort tillsammans med KTH. Den visar att två av tre företag gärna vill ha miljöprofilerade fastigheter, men inte om det kostar mer. Studien inkluderar ett 60-tal stora hyresgäster i Stockholmsområdet som har flyttat de senaste 18 månaderna.

-Jag tror att det beror på att vi har frågat hyresgäster som precis har flyttat. Det är som för ekologiska livsmedel; många vill köpa men få gör det när det verkligen gäller, säger Veronica Koutny Sochman, kvalitets- och miljöchef på fastighetskonsultföretaget TP Group, till Dagens Industri.