Nyheter

Hyreshöjning <br></br> – med 48 procent

Energiförbrukningen ska halveras vid prestigerenoveringen av miljonprogramhusen i Alingsås. Men det blir dyrt. Kalkylen bygger på kraftigt höjda hyror och en avskrivningstid på 50 år.

Skanska rustar upp 300 slitna miljonprogramslägenheter åt det kommunala bostadsbolaget Alingsåshem.

— Det här är ett unikt projekt och en jättestor satsning från vår sida. Det är otroligt många som hör av sig och vill veta hur det går, säger Bengt Josefsson, förvaltningschef på Alingsåshem.

Det är så omfattande renoveringar att det i praktiken handlar om att riva bort det yttre skalet och bygga ett nytt klimatskal på den gamla stommen.

Uppvärmningssystemet rivs ut, husen får närmare en halvmeter tjock tilläggsisolering och FTX-värmeåtervinning installeras. Argonfyllda och superenergieffektiva fönster in. Energiförbrukningen uppskattas minska med i genomsnitt 53 procent, från cirka 177 kilowattimmar (kWh) per kvadratmeter och år till 65 kWh exklusive hushållsel.

I genomsnitt beräknas varje lägenhet kosta omkring en miljon kronor att bygga om. Utslaget per kvadratmeter ligger renoveringskostnaden på 15 000 kronor, där knappt en tredjedel av kostnaden är relaterad till energiinvesteringarna. Avskrivningstiden för renoveringen är 50 år. I det är lägre energi- och driftskostnader inkluderade. Dessutom krävs rejält höjda hyror.

— Vi har inga bidrag att luta oss mot för att finansiera detta utan kommer att behöva höja hyrorna i området som idag ligger ganska lågt, säger Ulf Alexandersson, ekonomichef på Alingsåshem.

Hyreshöjningen blir på mellan 20 och 48 procent.