Nyheter

Hyresrätten eftertraktad trots att den har låg status

Carl-Johan Hansson, Riksbyggen.

Sju av tio svenskar vill att det ska byggas fler hyresrätter i den kommun som de bor i, det visar en Sifo-undersökning som Riksbyggen låtit göra.

Detta trots att många anser att hyresrätten som boendeform varken är särskilt prisvärd eller har hög status.

Riksbyggen har med hjälp av Sifo gjort en attitydundersökning över svenskarnas syn på hyresrätten. Drygt sex av tio av de tillfrågade anser att bo i hyresrätt har en lägre, eller till och med mycket lägre, status jämfört med att bo i bostadsrätt.

Samtidigt tycker mer än hälften att hyresrätten inte är en särskilt prisvärd boendeform. Trots detta vill majoriteten att det ska byggas fler hyresrätter. Hur går det ihop egentligen?

– Bilden av svenskarnas syn på hyresrätten är onekligen spretig. Jag tror att vi delvis står inför ett skifte i synen på den framtida hyresrätten. Från att ha varit det enda alternativet för hushåll med lägre inkomster till ett bekvämt boende med en hög service nivå. Går diskmaskinen sönder ringer man sin hyresvärd, i andra boendeformer får man fixa diskmaskinen på egen hand, säger Carl-Johan Hansson, chef för affärsområde Fastigheter på Riksbyggen, i ett pressmeddelande.

Kostnaderna för att bo i hyresrätt, särskilt i nyproducerade sådana eller i hyresområden som genomgått större renoveringar, är något som debatteras flitigt.

– Att bygga ett hus kostar i stort sett lika mycket oavsett upplåtelseform. Det går inte att bygga billigt bara för att det ska bli hyresrätter om det fortfarande ska bli ett hus och bostadsområden med kvalitet, säger Carl-Johan Hansson. Idag värderar allt fler också att inte behöva ta den ekonomiska risken med investeringen i en bostadsrätt och är beredda att betala för detta.

InoÖver 70 procent av de tillfrågade säger att de vill se fler hyresrätter i sin kommun.

– Det bekräftar den bild vi har om en fortsatt stark efterfrågan på fler hyresrätter, både i storstadsregionerna men även i mindre städer runt om i landet. Framtidens hyresrätt kommer att ha en viktig funktion att fylla på bostadsmarknaden både som en boendeform med en lägre finansiell tröskel för den boende men också för många människor som vill lägga mindre engagemang i sitt boende och fokusera på andra saker i livet, säger Carl-Johan Hansson.