Nyheter

Hyresrätten kan bli krisens vinnare

Finanskris och lågkonjunktur kan ge vinnare. Om priserna att bygga pressas gynnar det hyresrätten. <br></br> — Svenska Bostäder kan spara pengar på krisen, tror Allan Leveau, nybyggnadschef på det allmännyttiga bostadsbolaget.

De senaste åren har många byggprojekt blivit lagda på is på grund av att högkonjunkturen drivit upp priserna. När kommuner och kommunala bostadsbolag gått ut med anbudsförfrågningar har intresset från branschen varit svalt. Anbuden har varit få och priserna höga.

Så såg verkligheten ut förra hösten.
Men nu har det vänt.

Allan Leveau menar att krisen kan gynna byggandet av hyresrätter eftersom det troligen blir sänkta byggkostnader. Ett exempel är Svenska Bostäders byggande av passivhuslägenheter i Hökarängen.

— Vi har startat det projektet i högkonjunktur och som det ser ut nu kommer vi att göra upphandlingar av entreprenadtjänster i en lågkonjunktur med lägre priser som följd, säger Allan Leveau.

Tror du vi kommer att få se en omstrukturering på byggmarknaden från bostadsrätter till hyreslägenheter?
— Det kan nog bli så, säger han.

Svenska Bostäder har som mål att bygga 800 lägenheter varje år. I år kommer byggstart att ske för 370 lägenheter.