Hyresregleringen hämmar svensk ekonomi

Hyresregleringen hämmar svensk ekonomi
Seminariet "Hyresreglering och välfärd i otakt?", arrangerades i veckan av Sveriges Byggindustrier och Fastighetsägarna.
En friare hyressättning skulle främja en bättre fungerande bostadsmarknad, med värdefulla effekter för arbetsmarknad och svensk ekonomi. Det framkom vid seminariet ”Hyresreglering och välfärd i otakt?”, som arrangerades i veckan av Sveriges Byggindustrier och Fastighetsägarna.

– Det är ingen utmaning att finna experter, politiker och branschföreträdare som vittnar om bristerna i det system Sverige valt för att bestämma hyror. Utmaningen ligger i att omsätta probleminsikten i ett brett förankrat reformarbete som leder till en bättre fungerande hyresmarknad, säger Martin Lindvall, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna.

Bostadsbrist, svarthandel, uteblivna investeringar, dålig rörlighet, slumvärdar och ombildningar är alla fenomen som i olika grad går att härleda till dagens hyressättningsmodell. Och som några av talarna underströk finner vi de största förlorarna bland samhällets svagare grupper. 

– Frågan om hyresregleringens nackdelar måste vara en del av den bostadspolitiska diskussionen. Alla stenar måste vändas om vi ska få till en bättre fungerande bostadsmarknad och vi måste göra upp med vanföreställningen att dagens system är det enda allena saliggörande och istället hitta nya lösningar, säger Björn Wellhagen, ansvarig för husbyggnadsfrågor på Sveriges Byggindustrier.

 

Relaterade artiklar

Här är det tuffast för unga att köpa bostad
Prognoscentret: ”Unga kan köpa sin första bostad i de flesta kommuner”
Färre kommuner uppger bostadsbrist
Kommunerna med flest säljstarter