Nyheter

Hyresvärd sparar el <br></br> med trådlös mätning

Malmös största hyresvärd MKB vill spara värme och varmvatten. Därför installerar det kommunala bostadsbolaget ett trådlöst mätsystem i tusentals lägenheter.

I dag har MKB ett centralt system som ska förse alla hyresgäster med en inomhustemperatur på 21 grader. Fastighetsbolaget reglerar värmen efter temperaturen utomhus.

Men den verkliga temperaturen inne i fastigheterna är svår att bedöma, eftersom det idag bara finns enstaka temperaturgivare i varje huskropp.
— Det är som att köra bil utan hastighetsmätare, säger Magnus Jönsson, teknisk chef på MKB.
— Genom att installera en temperaturgivare i varje lägenhet kan vi se hur varmt det är i lägenheterna, och det gör det lättare att styra uppvärmningen.

Varmvattenmätarna ska på samma sätt hålla koll på hur mycket varmt vatten som går åt i lägenheterna. De ska i första hand installeras i nybyggda lägenheter och i fastigheter där det görs stambyte.

— I miljonprogrammets lägenheter, med synliga rör, är det ofta enkelt att montera vattenmätare, men i den äldre bebyggelsen är rören ofta ingjutna. Där får vi vänta med vattenmätaren tills stambytet, säger Magnus Jönsson.

MKB hoppas att det nya systemet ska minska användningen av energi för uppvärmning med 5-10 procent. I de fastigheter som får varmvattenmätning tror fastighetsbolaget att det går att spara 20-30 procent av den värme som används i dag.

I dag är användningen av varmvatten och värme inräknad i hyran. Individuell mätning öppnar för en modell där hyresgästarna betalar för hur mycket varmvatten de gör av med och hur hög temperatur de har i sin lägenhet.

Flera bostadsbolag som installerat liknande system tar i dag betalt för förbrukningen av varmvatten.
— Nu testkör vi och utvärderar tekniken, sedan får vi ta ställning till om vi på sikt ska införa debitering av varmvatten, säger Magnus Jönsson.
— Att fördela kostnaderna efter mätt innetemperatur är däremot inte aktuellt.

Utrustningen kommer från örebroföretaget Ecoguard, som utvecklar och säljer system för individuell mätning och debitering (IMD).

Systemet bygger på att man installerar trådlösa givare och mätare i lägenheter och lokaler. Givarna sänder information som sedan skickas vidare trådlöst till en centralenhet i fastigheten.

Givarna har en räckvidd på upp till 100-150 meter, enligt Ecoguard. De centrala enheterna kan samla in data från flera tusen givare.

All data som samlats in sänds sedan vidare via MKB:s eget kabelnät till bostadsbolagets servrar.
— Fördelen med vårt system är att man slipper dra en massa kablar i husen och lägenheterna. Den långa räckvidden gör också att det inte behövs så många centralenheter, vilket sänker kostnaden för systemet, säger Per Ernedal, vd för Ecoguard.

Enligt Per Ernedal är affären i Malmö värd cirka 3 miljoner kronor om året i 4 år. MKB räknar med att installera temperaturgivarna i 2 000 – 3 000 lägenheter om året. Målet är att införa systemet MKB:s samtliga 22 000 lägenheter.