Nyheter

I år digitaliseras branschen på allvar

Getty Images

Under 2019 kommer byggbranschen att bli digital på allvar. Lägre marginaler, kompetensbrist och nya moderna aktörer leder till en transformation. Närliggande branscher som infrastruktur går samma väg. Kenny Ingram, globalt ansvarig på IFS för lösningar inom byggbranschen, tipsar om de tre viktigaste trenderna att ha koll på.

Trend 1: 2022 kommer hälften av alla byggprojekt att vara modulära

I en ny fabrik som öppnades i Liverpool i mars 2018 jobbar 150 personer, dygnet runt, med att bygga nya hem som är modulärt uppbyggda. Målet för det första verksamhetsåret är 450 nya hem, och man är på god väg. IFS affärer med kunder som bygger modulärt ökade med 300 procent 2018. En drivkraft bakom den här trenden är en global bostadsbrist. Det gäller alla typer av bostäder, från fängelser, till lyxvillor. FN förutspår att fler än två miljarder nya hem behöver byggas under de kommande 80 åren, samtidigt som det råder en stor kompetensbrist inom byggbranschen. Lägg till det att nya aktörer, som fabriken i Liverpool, arbetar mer agilt än de etablerade. Det understryker att de etablerade byggföretagen är i behov av modernisering. Och den kommer att ske under de närmaste åren, med hjälp av nya digitala lösningar.

Trend 2: 2019 kommer fler byggföretag än någonsin att satsa på integrerade affärssystem

Tio procent av dagens byggföretag riskerar att slås ut under de kommande fem åren. Hela byggbranschen balanserar mellan en ökande efterfrågan och sjunkande marginaler. Det gör att fler företag försöker gå från att vara dokumentdrivna, till att vara datadrivna. Det innebär för många den första satsningen på integrerade affärssystem (ERP). De två främsta drivkrafterna bakom den här transformationen är sjunkande marginaler och nya konkurrenter. Att marginalerna sjunker innebär i korthet att byggföretagen måste producera mer, med mindre resurser. Enligt en färsk rapport från Deloitte hade de tio största byggföretagen i Storbritannien en genomsnittlig negativ marginal på 0,5 procent under november 2017. Vad gäller nya konkurrenter kan man konstatera att endast 23 av världens 100 största byggföretag var europeiska 2017. 2010 var det 44. De asiatiska företagen på listan ökade i stället från 41, till 51. Det gäller en marknad som beräknas vara värd åtta biljoner dollar 2030. Och vad kommer att hända den dagen då företag som Amazon och Uber ger sig in i byggbranschen? Sammantaget ökar de nya konkurrenterna behovet av affärssystem som verkligen är integrerade med verksamheten.

Trend 3: Livscykelhantering med modeller av byggnader, och affärssystem, blir ett måste

Digitala lösningar för livscykelhantering av resurser blir en viktig fas i transformationen av byggbranschen. Nyckeln till framgång är att kombinera all funktionalitet som krävs i ett byggprojekt, från ekonomihantering, till design och själva byggandet. Motorn i satsningarna blir informationsmodeller som kopplas till livscykelhantering. Krydda anrättningen med funktionalitet från affärssystem, som möjliggör att en representation av data kan användas i alla faser av ett projekt. En sådan transformation möjliggör ett skifte från en dokumentbaserad verksamhet, till en databaserad. Under 2019 kommer de första satsningarna av den här typen att se dagens ljus i byggbranschen.

Kenny Ingram
Globalt ansvarig på IFS för lösningar inom byggbranschen