Nyheter

I dag börjar gasbygget utanför Gotland

I dag startade arbetet med den rysk-tyska gasledningen Nordstream utanför Gotland. Ett gigantisk stenfundament utanför Slite har börjat byggas och om två veckor ska sju gamla minor från andra världskriget sprängas bort.

Specialfartygen MS Seahorse har kommit lastat med 18 000 ton sprängsten från Norge till punkt 674 på Nordstreams karta sydost om kalkbruksstaden Slite på Gotland.

Där ska Nordstream bygga en fotbollsplan stort stenfundament på 115 meters djup.

Fundamentet ska bära sammankopplingen av den norra rörsträckningen till Finland och den södra sträckningen till Tyskland.

Genom ett långt rör i aktern på fartyget dumpas sprängstenarna ned mot havsbotten. I dag började MS Seahorse dumpa sin första last för att senare ta sig till Oskarshamn och lasta ny sten.

MS Seahorse är specialiserat på att bygga fundament till oljeplattformar och vindkraftverk under vatten.

Fartygstypen heter dpfv, dynamically positioned fallpipe vessel, och kan med stor precision placera stenlasten där den ska vara.

Totalt ska MS Seahorse placera 200 000 kubikmeter sten på havsbotten i svensk ekonomisk zon.

Dels för fundamentet utanför Slite där den norra och södra rördragningen ska svetsas samma under vatten, dels för stabiliseringar utmed havsbotten där det fria rörspannet mellan ”kullarna” på havsbotten annars skulle bli för stort.

Den 15 mars startar nästa fas. Då ska de sju lokaliserade minorna utanför Gotland sprängas. Fyra av minorna finns nordost om Gotland, 2 ligger öster om Gotland och en i södra delen av den ekonomiska zonen.

Det är det brittiska minröjningsföretaget Bactec som fått uppdraget att minröja hela sträckan på 122 mil. Totalt ska 54 minor bort.

Den 23 mars sätter den tredje fasen i förberedelserna inför själva rörläggningen igång.

Då ska man se till att alla kablar på havsbotten går fria för gasleningen.

Sedan, med start i april, kommer rörläggningsfartyget Castoro Sei upp till ”kilometerpunkt 674” öster om Gotland och börjar lägga ned sina rör norrut.

Tre rörläggningsfartyg arbetar samtidigt i Östersjön. Två för stora djup och ett för mindre djup.

Castoro Sei arbetar på stora djup. Utanför Gotland är det 115 meter ned till botten. På djupaste stället utefter gasledningen i Östersjön är det drygt 200 meter.