Byggprojekt

Tingstadstunneln stängs för renovering

Det blir först 6 maj 2024 som Göteborgarna kan räkna med att Tingstadstunneln är klar. Foto: Trafik Göteborg
Det blir först 6 maj 2024 som Göteborgarna kan räkna med att Tingstadstunneln är klar. Foto: Trafik Göteborg

Den omfattande renoveringen är ett samverkansprojekt som är uppdelat på tre större entreprenader. Arbetet kommer att pågå i ett och ett halv år och förväntas leda till långa bilköer.

Klockan 22.00 på fredagskvällen stängdes Tingstadstunneln av helt. Då påbörjades det stora renoveringsarbetet som kommer att pågå fram till oktober 2023. Under inledningshelgen stängs trafiken av i båda riktningarna, därefter kommer ett rör att hållas öppet i taget.

– Det kommer att bli köer, Tingstadstunneln har cirka 125 000 passager per dygn och är den mest trafikerade älvsförbindelen i Göteborg, säger Stefan Frisk, projektledare på Trafikverket.

Även rivning av järnvägsbro

Orsaken till totalavstängningen är inte bara renoveringen av Tingstadstunneln – som ska uppdateras till dagens standard på säkerhet och miljö – utan även rivningen av en järnvägsbro över E6:an vid Gullbergsmotet. Under den här helgen ska det även utföras arbeten längs E6:an vid Gårdamotet, som kommer att påverka framkomligheten ytterligare.

Totalt 850 miljoner kronor

Trafikverkets projektkostnad ligger på totalt 850 miljoner kronor. Uppdraget är ett samverkansprojekt med tre större entreprenader som har handlats upp. Peab har den största delen som omfattar själva renoveringsdelen i tunneln, det vill säga bland annat betong-, förstärknings- och kakelarbeten. Den entreprenaden har ett ordervärde på cirka 350 miljoner kronor.  Mark- och trafikentreprenaden, till exempel omledning av trafik, ligger på NCC och har ett ordervärde på 100 miljoner kronor. SICE Nordics ska utföra installationsentreprenaden, det vill säja el, belysning, styrsystem och så vidare, och det upphandlade värdet på den ordern är cirka 85 miljoner kronor.

– Sen tillkommer bland annat projekteringen för både byggnadsverket och mark- och trafikentreprenaden och det är Sweco som ansvarar för det. Ordervärdet för den delen ligger på cirka 100 miljoner kronor, säger Stefan Frisk.

Långa köer

Den mest omfattande delen i projektet påbörjas på fredagskvällen, men mark- och trafikentreprenaden har varit i gång i några månader. Renoveringsarbetet börjar i det östra röret, det vill säga det högra om man kommer söderifrån. Under nio månader kommer det att vara stängt, sen väntar nio månaders arbete i det andra röret.

– Det kommer att bli köer. Vi har lagt ner ett enormt arbete på omledning, men E6:an genom Tingstadstunneln har cirka 125 000 passager per dygn och är den mest trafikerade älvsförbindelen. Trafiksituationen är även under normala förhållanden tuff vid rusningstrafik, vilket innebär att det kommer att bli köer. En stor del av trafiken kommer nya Marieholmsförbindelsen att ta, men trafiken kommer även att ledas över Älvsborgsbron.