Krönikor & Debatt

”Nu är det extra viktigt att skydda sig mot att förlora pengar i projekten”

Maria Fahlcrantz, partner på AG Advokat. Foto: AG Advokat

I dessa tider är det extra viktigt att vara vaksam för att skydda sig mot att förlora pengar i projekten, och för att i möjligaste mån undvika en kostsam tvist. Vad kan man som entreprenör och beställare tänka på?

När jag slog upp gratistidningen Mitti tidigare i höstas möttes jag av artikeln om att Stockholms stad, på grund av att byggtakten är alldeles för låg, missar byggmålet om att färdigställa 10 000 bostäder nu i år. Förklaringen utgjordes av att efterfrågan avseende nyproducerade bostadsrätter och villor till följd av den stigande räntan är för låg. En annan förklaring var höga produktions- och finansieringskostnader som enkelt uttryckt motverkar att skopan sätts i backen.

Fastighetsvärldens rapportering, mitt flöde på LinkedIn och samtal med byggbranschens aktörer under diverse branschmingel nu under hösten har inte bidragit till att motverka den bilden. Tillvaron känns rätt så dyster sett till att antalet konkurser har ökat och att det nu rör sig om den högsta siffran på 20 år. För att inte tala om att transaktionsmarknaden är trög och att antalet tvister stadigt ökar.

Tips till beställaren

I dessa tider är det därför extra viktigt att vara vaksam för att skydda sig mot att förlora pengar i projekten, och för att i möjligaste mån undvika en kostsam tvist. Vad kan man som entreprenör och beställare tänka på?

Till beställarbolag kan jag inte nog understryka vikten av att kontrollera om den entreprenör som är tänkt att handlas upp är vid god ekonomisk hälsa och att förmåga finns att fullgöra entreprenaden. Jag får slå ett extra slag för att avtala om säkerheter för att säkerställa fullgörandet av entreprenaden. Glöm heller inte bort att begära in de säkerheter som avtalas. Hävningsrätt kan föreligga om entreprenören underlåter att överlämna avtalad säkerhet. Sett till att obefogade hävningar av avtal kan komma att bli en dyr historia rekommenderar jag dock att advokat konsulteras innan eventuell hävning sker. Slutligen är det viktigt att säkerställa att betalning sker mot värdet av utförda arbeten. Framtunga betalningsplaner bör undvikas.

Entreprenörer – tänk på det här

Till entreprenörbolag vill jag skicka med att det är viktigt att säkerställa att beställaren har en plan för att finansiera projektet. Vid minsta tveksamhet kring hur projektet ska finansieras kan säkerhet avtalas om. Missa heller inte att ställa ut fakturor löpande avseende utförda kontrakts- och ÄTA-arbeten. Bevaka förfallotider och påminn vid utebliven betalning. I vissa fall kan det även vara på sin plats att överväga att avtala om kortare förfallotidpunkter. Särskilt om osäkerhet föreligger kring beställarens betalningsförmåga. Ta heller inte på er en kostym som är för stor att bära, och var noga med att följa avtalen. Skicka skriftliga aviseringar om avtalad sluttid inte kan hållas och om ÄTA-arbete/hinder/väsentlig rubbning uppkommer. Se också till att överenskommelser skrivs ned antingen vid separata möten eller följ upp via mejl eller sms.

Nordeas chefsekonom Annika Winsth nämnde i ett föredrag på Fastighetskvinnan tidigare i höstas att den svenska ekonomin är som att tugga på rå grönkål. Det kanske inte låter så hoppfullt, men det fick mig att tänka på talesättet ”misströsta inte.”

Det är inte första gången som Sverige hamnar i en lågkonjunktur. Så nej, vi ska inte förlora hoppet utan vi får alla anpassa oss utifrån rådande omständigheter och sätta vårt hopp till att det snart vänder.

/Maria Fahlcrantz,
Advokat, partner, AG Advokat