Nyheter

I mål till skid-VM

Per Grundström, kommunens projektsamordnare. Foto: Anna Sjöström.

18 februari startar skid-VM i Falun, och vid bygget av nya Resecentrum är det full fart.
Och man kommer att bli klar i tid. I stort sett.
– Allt med tåg och plattformer är klart, men bussterminalen är inte färdig invändigt, säger Per Grundström, Falu kommuns projektsamordnare.

Resecentrum Falun är ett av kommunens största projekt någonsin. Det består av flera delar inom området som kallas Södra centrum och som sträcker sig från parkeringen vid Holmtorget till järnvägsstationen.
Resecentrum innefattar bland annat en plats där all busstrafik samlas, Knutpunkten med 14 hållplatslägen, en bussterminal för regionbussar som byggs samman med den befintliga stationsbyggnaden, resandeservice, cykelparkeringar, bilparkeringar, angöring för taxi, gångpassage under spåren med trappor och hissar till plattformerna, en förlängd ytterplattform och spår som delvis byggs om.
Praktiskt betyder det att tillgängligheten ökar och att vardagspendlandet ska blir enklare och smidigare.

– Förutom alla funktioner här är tanken är också att öppna upp området, att skapa stadsgator i stället för motorvägar och göra så att stationen känns närmare centrum. Vi ska inte återskapa det gamla, men ha i åtanke hur det såg ut, säger Per Grundström.

Bakom projektet står Falu kommun, Trafikverket och Dalatrafik. Kommunen bygger Knutpunkten, en ny infart och cirkulationsplats till järnvägsstationen från Korsnäsvägen, samt bygger om alla gator, gång- och cykelvägar, torg, parkeringar och angöringsplatser för taxibilar.
Trafikverket ansvarar för ombyggnad av spår och plattformar, bygger gångtunnel, trappor, hiss och väderskydd.
Dalatrafik bygger bussterminalen för region- och fjärrbussar i anslutning till järnvägsstationen.

Den totala kostnaden beräknas till cirka 400 miljoner kronor, varav kommunens del utgör ungefär hälften. Trafikverkets del är på cirka 100 miljoner kronor och Dalatrafiks på 25 miljoner.

Resecentrum Falun får också medel ur länstransportplanen och är delfinansierat av Region Dalarna och Europeiska regionala utvecklingsfonden.
– När det blev klart med skid-VM här blev det blev det en jädra fart i projektet, säger Per Grundström och skrattar.

 

Och en jädra fart är det fortfarande.
– Mycket byggs på nätterna, för att inte tågtrafiken ska störas. Och när man kommer hit på morgonen ser man allt som hänt under natten.

 

Bygget försenades cirka nio månader på grund av att kommunen och Dalatrafik var tvungna att göra om sina upphandlingar, enligt domar från förvaltningsrätten. (Se faktarutan).

Men allt som måste kommer att bli klart till VM.
– Länkbyggnaden mellan stationen och bussterminalen kommer att vara färdig, liksom ytan framför och spåren och allt annat som har med tågen att göra. Men däremot kommer inte bussterminalen invändigt att vara klar, utan i bara väggar och tak, säger Per Grundström.

 

Han fortsätter:
– Vi har regelbundna möten med VM-arrangörerna och det arbete som kommer att vara färdigställd till VM ligger i linje med vad de förväntar sig av oss.

Just nu pågår arbeten över hela området och 15 december ska de första bussarna köra in på Knutpunkten.

Och efter VM kommer området fortsätta att utvecklas.

– Det här är egentligen ett stadsutvecklingsprojekt inte bara ett nytt resecentrum, säger Per Grundström.
Bland annat ska politikerna ta ställning till vad som ska hända med Vasaparken. Från början var det tänkt att bli ett grönområde, men efter valet lades planerna på is.

Detaljplanen för Kvarteret Rödbro, området som bildades när Korsnäsvägen drogs om, tillåter handel och kontor, men intressenten vill även bygga bostäder, vilket innebär att detaljplanen måste göras om i så fall.
 

Fakta: Resecentrum

April 2012: Förstudien är klar.

Januari/februari 2013: Upphandlingen förbereds och förfrågningsunderlaget på anbudsräkning skickas ut. Byggstarten för den första delen av Resecentrum Falun beräknas till våren 2013. Den totala byggtiden blir cirka två år.
April 2013: Kommunen har genomfört upphandlingen av byggentreprenör för Resecentrum Falun, och har utsett NCC Contruction. Upphandlingen har överklagats till förvaltningsrätten av Skanska.
Trafikverket har också genomfört en upphandling av byggentreprenör avseende sina delar i projektet. Upphandlingen är klar och det är Peab Sverige som har fått uppdraget att bygga åt Trafikverket.
Ungefär vid denna tid överklagar Skanska Dalatrafiks upphandling.

Maj 2013: Kommunen bestrider i första hand Skanskas begäran om överprövning och medger i andra hand att upphandlingen ska göras om.

12 juni 2013: Första spadtaget tas.

13 juni 2013: Trafikverkets entreprenör Peab Sverige har kommit i gång med bygget av Resecentrum Falun.
 
30 augusti 2013: Förvaltningsrätten har nu tagit beslut i upphandlingärendet. Beslutet innebär att kommunen måste göra om sin upphandling.
Kommunen väljer att inte överklaga förvaltningsrättens dom – att få ärendet prövat skulle ta cirka ett år.

11 oktober 2013: Klockan 23.15 inleder Trafikverket arbetet med att skjuta in gångtunneln, som väger 600 ton, under spåren vid resecentrum Falun.

7 november 2013: Falu kommun tecknat kontrakt med NCC Construction Sverige AB gällande arbetet med ny cirkulationsplats på Korsnäsvägen, ny infart från Korsnäsvägen till stationsområdet samt ny gata från nya cirkulationsplatsen till Promenaden.

10 januari 2014: Nu är det klart att det blir Skanska Sverige AB som kommer att bygga den nya bussterminalen, på uppdrag av Dalatrafik.
(Från början var det Byggarna i Falun AB som vann Dalatrafiks upphandling av bygget av ny bussterminal. Men Skanska överklagade till Förvaltningsrätten som beslutade att ogiltigförklara upphandlingen vilket gjorde att Skanska fick rätt.)

Källa: Falu kommun