Nyheter

Ideon Gateway – profilbyggnad med miljön i fokus

Torsdag den 17 januari invigs Lunds nya profilbyggnad Ideon Gateway. Med sina 19 våningar fördelade på 74 meter, och hela 147 meter över havet, blickar Ideon Gateway ut över hela Öresundsregionen. Trots den kulörskiftande fasaden är det ändå inte utsidan som är mest uppseendeväckande — utan den teknologi som ryms på insidan och som gör Ideon Gateway till en av Nordens mest miljöanpassade byggnader.

Ideon Gateway – den nya porten till Ideon Science Park i Lund – handlar till stor del om de kreativa mötena, den intressanta mixen av entreprenörer, forskare och riskkapitalister och ett öppnare Ideon. Men Ideon Gateway är kanske framförallt ett miljötekniskt föredöme.

Ideon Gateway är miljöklassad som Green Building och förväntas bli certifierad med Miljöbyggnad Guld och LEED Platinum. Ideon Gateway kommer troligtvis även att uppnå högst antal poäng i Sverige för en "Core and shell building" i samband med LEED-certifieringen.

”Den fasadintegrerade solcellsanläggningen i Ideon Gateway är exempelvis en av Nordens största anläggningar av sitt slag. Byggnaden får del av sitt energibehov från de egna ytterväggarna”, säger Fredrik Åkesson, vd på Ikano Kontor som äger Ideon Gateway.

Ideon Gateway kommer att värmas och kylas genom ett så kallat borrhålslager. Enkelt uttryckt innebär det att det vintertid hämtas varmt vatten ur borrhålen för att värma huset och under sommaren kallt vatten för att kyla huset. Detta kommer att minska koldioxidutsläppen med cirka 100 ton årligen, jämfört med fjärrvärme och fjärrkyla.

Hela fastigheten har försetts med energieffektiv belysning. Alla toaletter och allmänna utrymmen har LED-armaturer. Till skillnad mot andra ljuskällor avger lysdioder väldigt lite värme och har mycket lång livslängd; 35.000 – 100.000 användbara timmar att jämföra med glödlampans cirka 1.000 timmar. Lysdioder innehåller heller inget kvicksilver, till skillnad mot lysrör och lågenergilampor. I stora delar av byggnaden styrs belysningen av närvarodetektorer – när ingen är i rummet ska det heller inte lysa.

Stora delar av Ideon Gateway har så kallade gröna tak. Det är ett samlingsnamn för gräs- och sedumtak, alltså tak med levande växtlighet som takbeläggning. Gröna tak ökar den biologiska mångfalden, magasinerar regnvatten samt kyler på sommaren och isolerar på vintern.

Matavfallet från restaurangerna i huset kommer att centrifugeras. På så vis tas vätskan bort och vikten reduceras med 80 procent. Detta gör att transportmängden för avfallshanteringen kan minska radikalt.

Ikano valde Skanska som entreprenör bland annat för att säkerställa att byggnationen skulle präglas av ett tydligt miljöengagemang. Skanskas eget miljömärknings koncept "Grön arbetsplats" har inneburit; minskad energianvändning, mindre avfall, miljökrav på maskiner och miljöhänsyn vid inköp av exempelvis kemikalier.

Detta är bara några av de miljöinnovationer som används i Ideon Gateway.