Nyheter

Ikea och Helsingborg i unikt samarbete

The Garden. Illustration: Inter IKEA Systems B.V.

Helsingborgs stad och Ikea Sverige inleder nu ett unikt och  flerårigt samarbete för att utveckla lösningar för ökad livskvalitet i en smartare och mer hållbar stad. Samarbetet kulminerar under den internationella stadsmässan H22 City Expo.

Syftet med samarbetet mellan Ikea och Helsingborgs stad är att ta fram konkreta lösningar som kan hantera de förändringar som världens växande städer står inför. Det är också ett led i Helsingborgs framtidssatsning på innovation.

– Vi bestämde i kommunfullmäktige 2019 att göra en av de största satsningarna på innovation som har gjorts i en svensk kommun. Vi har öronmärkt en kvarts miljard till innovationssatsningar och i den ingår stadsmässan 2022 med fokus att skapa framtidens välfärd och en hållbar och smart stad, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

För Ikeas del är det första gången man inleder ett flerårigt samarbete med en hel stad. Man tar också därmed klivet utanför hemmets fyra väggar. Syftet är att – tillsammans med Helsingborgs stad – utforska och vidga begreppet hem, men även utveckla lösningar som kan göra livet i staden och i hemmet bättre.

– I 70 år har vi på Ikea arbetat passionerat med att förbättra ”livet hemma”. Men idag omfattar hemmet även samhället och grannskapet utanför det traditionella hemmets väggar. Som globalt varumärke är vi nyfikna på hur vi kan bidra till att skapa ett bättre liv för fler – i en större kontext, säger Fredrik Håkansson Lundh, regionchef på Ikea Sverige.

Samarbetet koncentrerar sig till tre platser i Helsingborg: 

  • I stadsdelen Drottninghög är ambitionen att, tillsammans med invånarna, skapa mötesplatserna The Kitchen, The Garden och The Market. Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet står i fokus och bland annat ska outnyttjade ytor i staden användas för att producera matvaror. 
  • I Fredriksdalsskogen vill vi att studenter från hela världen ska utforska hur ett alternativt och hållbart samhälle kan se ut och fungera. 
  • I en övergiven lagerlokal i Oceanhamnen vill Ikea utforska framtidens hem, handel och lokal produktion – allt med fokus på återbruk. Här ska ställas frågor kring hur våra hem kommer att fungera i framtiden? Hur ny teknik formar utvecklingen? Och hur framtidens tillverkning och detaljhandel ser ut?

– Jag är oerhört glad över att kunna presentera Ikea som en av Helsingborgs stads samarbetspartners inför och under H22 City Expo. Tillsammans kommer vi att hitta nya lösningar på hur vi bygger smartare och mer hållbara städer. Vi vet att Ikea har många spännande idéer i detta avseende. Vårt samarbete med Ikea kommer bana väg för en innovativ stadsutveckling och en ökad livskvalitet för helsingborgarna, säger Peter Danielsson.